Naboer generes af stank fra ny fabrik

Regionsrådsmedlem, og tidligere borgmester på Mors, Lauge Larsen (A) har i en række læserbreve insinueret, at bla. Morsø Erhvervsråd kunne have gjort mere, i forhold til at få den søstjerne-fabrik der endte med at blive bygget i Salling, til Mors.

– Det er intet mindre end en fadæse, at denne søstjernefabrik ikke blev placeret på Mors, skrev han bl.a. i et læserbrev i starten af april.

Men måske de morsingboer, der kunne have endt med at blive naboer til Danish Marine Protein, trods alt er glade for at det hele faldt ud som det gjorde.

I hvert klager de nærmeste naboer til fabrikken til Kåstrup i Salling over en voldsom stank fra fabrikken. En stank der beskrives som en blanding af døde dyr og en fiskemelsfabrik. Det skriver Skive Folkeblad.

– Det kan være helt ekstremt galt, siger Jørgen Pedersen, der sammen med sin kone bor en lille kilometer øst for søstjernefabrikken, til folkebladet.

Han er angiveligt bekendt med adskillige andre, der har følt sig generet af den slemme stank.

Der har han henvendt sig til både Danish Marine Protein og Skive Kommune for at få gjort noget ved sagen, men synes indtil videre, at det går for langsomt med en løsning.

Finansminister Kristian Jensen klippede snoren til den nye fabrik den 29. marts i år.

Skive Kommune har dog med udgangspunkt i flere naboklager sendt et påbud til fabrikken med krav om, at virksomheden snarest skal foretage en lugtmåling samt en beregning af lugtens spredning.

Af påbuddet, som Skive Folkeblad har fået indsigt i, fremgår det at kommunen har været ude at vurdere forholdene.

– Ved tilsynene har der kunnet konstateres lugt ved virksomheden og området heromkring, svarende til den i klagerne beskrevne lugt. (…) Det er således tilsynsmyndighedes vurdering på baggrund af tilsyn og klager fra naboer, at de vejledende grænseværdier for lugt kan være overskredet, står der bl.a. i påbuddet.

Foto: E.ON PR

Forfatter

Related posts

Top