Musikforeningen Nærværket lukker og slutter sig til Ung Kult

Medlemmerne af Musikforeningen Nærværket valgte på en generalforsamling i går at nedlægge foreningen. Men selve arbejdet stopper ikke.

Bestyrelsen for den nu nedlagte forening er nemlig gået sammen i et udvidet samarbejde med Ung Kult. Nærværket bliver fremover den arrangerende afdeling af Ung Kult, og kan dermed fortsætte arbejdet med musikarrangementer mm. for de unge på Mors og omegn.

– Jeg tror, at det giver super god mening at Nærværket bliver en del af Ung Kult. Deres ekstremt engagerede arbejde kommer Ung Kult og alle unge i Nordvestjylland til gode, og det kommer det til i endnu højere grad nu, hvor vi har samlet os, lyder det fra Malte Houe, formand i Ung Kult.

– Det er en unik mulighed for os unge på Mors, at gå sammen, da vi jo alle er enige om at vi arbejder for et fælles mål, nemlig at skabe mere kunst og kultur for og med hinanden, siger den nu forhenværende formand i Nærværket, Mette Marie Seerup.

Styregruppen i den nye lokalt arrangerende afdeling bliver offentliggjort på Ung Kults Facebookside i løbet af næste uge.

Forfatter

Related posts

Top