Mors er stedet hvor flest får Arne-pension

Der er fortsat ganske stor efterspørgsel efter muligheden for at trække sig fra arbejdsmarkedet via retten til tidlig tilbagetrækning.

37.700 personer har nu fået tildelt retten til den såkaldte Arne-pension. Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Tallene viser også, at Morsø Kommune er det sted i landet, hvor andelen af personer, der har fået tildelt retten til tidlig pension ud af den søgeberettigede befolkning i kommunen, er størst.

317 morsingboer har pr. 31. maj fået tildelt retten til tidligt pension. Det svarer til 17,9% af de søgeberettigede.

I Thisted Kommune har 449 fået tilkendt den særlige pensionsordning svarende til 12% af de søgeberettigede.

Det har været muligt at søge om ret til tidlig pension fra 1. august 2021. For at ansøge skal en person være fyldt 61 år.

Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

Forfatter

Related posts

Top