Miljøminister udpeger ny bestyrelse for Nationalparkfond Thy

Miljøminister Lea Wermelin har udpeget Nationalparkfond Thys fjerde bestyrelse for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023.

Udover bestyrelsesformanden er repræsentanter for Landbrug og Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Kystbyernes Netværk og Naturstyrelsen genudpeget for en ny periode.

Helt nye i bestyrelsen er repræsentanter for Thisted Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Visit Denmark, Thy Erhvervsforum og Foreningen Vild med vilje.

Bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen, der allerede blev genudpeget som formand før nytår, glæder sig til samarbejdet med den nye bestyrelse:

– Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet for Nationalpark Thy med den nye bestyrelse. Det er dejligt, at miljøministeren med udpegningen har sikret kontinuitet i arbejdet ved, at seks medlemmer allerede har 4 års erfaring fra bestyrelsesarbejdet i Nationalpark Thy. Og det bliver spændende at lære de nye medlemmer at kende og sammen stå i spidsen for nationalparkens mange projekter til gavn for både naturen og lokalområdet. Ikke mindst udarbejdelsen af nationalparkplanen for 2022-28 og færdiggørelsen af Nationalparkcenter Thy.

Bestyrelsesmedlem Indstillet af
Kristian Tilsted Thisted Kommune
Ib Nord Nielsen Danmarks Naturfredningsforening
Grethe Mejlgaard Eigenbroth Friluftsrådet
Liselotte Schouboe-Madsen Landbrug & Fødevarer
Karen Serup Danmarks Jægerforbund
Henrik Haaning Nielsen Dansk Ornitologisk Forening
Karin Lynggaard Kystbyernes Netværk
Thomas Borup Svendsen Naturstyrelsen
Pia Stigaard Skammelsen VisitDenmark
Mikkel Johansen Thy Erhvervsforum
Poul Nystrup Christensen Biologisk Forening for Nordvestjylland
Louise Imer Nabe-Nielsen Foreningen Vild Med Vilje
1 medlem udpeges senere Det lokale nationalparkråd

Foto: Susanne Worm

Forfatter

Related posts

Top