Markant færre gravide spiser antidepressiv medicin

Inden for de seneste år er der sket et markant fald i antallet af gravide, der får antidepressiv medicin i graviditeten. Siden 2011 er forbruget således faldet med mere end 33 procent.

Det viser et studie, som Center for Registerforskning og Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet står bag.

– Forskning fra Danmark og andre lande har dokumenteret en kraftig øgning i brugen af antidepressiv medicin over de seneste 20 år. Nu ser vi for første gang en markant nedgang i brugen af antidepressiv medicin hos gravide, forklarer postdoc Julie Werenberg Dreier fra Center for Registerforskning på Aarhus Universitet.

Det markante fald følger, efter at der særligt op gennem 00’erne var en stor stigning i antallet af kvinder, som tog antidepressiv medicin i graviditeten. Det store forbrug gav bekymringer i sundhedsfaglige kredse, hvor der også var bekymringer over effekten af den medicin, som de gravide tog.

– Det skabte bekymring i Lægemiddelstyrelsen, som har prøvet at begrænse forbruget af antidepressiv medicin til unge kvinder. Det er en del af forklaringen på det fald, vi ser, fortæller overlæge og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet Jakob Christensen.

Da forbruget var på sit højeste i 2011, var det næsten en ud af 20 gravide, der indløste recepter på antidepressiv medicin.

/ritzau/

Forfatter
Tags

Related posts

Top