Mangel på industriteknikerlærlinge vækker undren

Industriteknikerbranchen er én af de brancher, hvor det kan mærkes, at der er mangel på motiverede lærlinge. Det er en tendens, der kan spores i flere brancher, men det vækker alligevel undren, at tendensen også er så tydelig på en attraktiv uddannelse som industriteknikeruddannelsen.

Det er naturligvis en individuel vurdering, hvilke erhvervsuddannelser man betragter som attraktive, men kigger man på parametre som uddannelsesindhold og relevans, mulighed for at få læreplads samt jobudsigter efter endt uddannelse, scorer industriteknikeruddannelsen højt på alle parametre.

– De unge i dag er opflasket med teknologi og digitale hjælpemidler og navigerer i dagligdagen problemfrit på computere og smartphones. De er vant til at tænke digitalt og er meget intuitive i deres tilgang til tingene. Og industriteknikeruddannelsen appellerer i høj grad til unge, der har flair for teknologi, og som samtidig også er i stand til at fordybe sig og arbejde fokuseret gennem længere tid, fx med programmering af robotter og CNC-maskiner, siger Steen Bojsen Jensen der er afdelingsleder på Metal og Teknologi på EUC Nordvest, og fortsætter:

Gode jobudsigter
-De vil med industriteknikeruddannelsen få en lang række kompetencer, som der er stor efterspørgsel på både i jern- og metalindustrien og i offshore-branchen. Og vi kan se, at der er rift om vores elever. De har ikke svært ved at finde lærepladser, og samtidig er jobudsigterne efter endt uddannelse særdeles gode. De dygtige nye industriteknikere kan nærmest vælge og vrage. Der er masser af spændende jobs derude – og til en god løn vel at mærke, da nyuddannede industriteknikere ofte har en atypisk høj startløn sammenlignet med andre nyuddannede.

Generationsskifte på Cimbria kræver øget tilgang
Hos Cimbria Manufacturing kan produktionsdirektør Niels Ulrik Bliksted bekræfte, at behovet for dygtige industriteknikerne ikke bliver mindre i de kommende år. Pt. har Cimbria Manufacturing 22 elever ansat, hvor af de 21 er ansat i produktionen enten som industriteknikerlærlinge eller som klejnsmedelærlinge.

Produktionsdirektør Niels Ulrik Bliksted, Cimbria Manufacturing.

Det er lige i overkanten af, hvad koncernen reelt har brug for her og nu, men hos Cimbria har man valgt en langsigtet tilgang.

– Der mangler i den grad faglærte industriteknikere i markedet, og den efterspørgsel kan kun løses gennem uddannelse. Og hvis man som virksomhed har en ambition om at få uddannet industriteknikere, der også møder de behov, man selv efterspørger, ja så må man jo selv byde ind.  Så når vi tager mange lærlinge ind, så er det både fordi, vi føler en forpligtigelse og et behov for at bidrage til, at der tilføres flere dygtige industriteknikere til markedet, fortæller Niels Ulrik Bliksted.

Manglen på industriteknikere tilskriver Niels Ulrik Bliksted flere faktorer. Dels er årgangene blevet mindre, og samtidig er der flere der forlader branchen, end der bliver tilført branchen. Herudover er der den almen kendte udfordring med at få de unges opmærksomhed rettet mod erhvervsuddannelserne.

– Alene på Cimbria er 17 % af medarbejderne i produktionen over 60 år, så vi vil helt klart få behov for at få tilført mange nye industriteknikere i de kommende år. Men det er desværre som om, de unge ikke helt har opdaget, hvor meget uddannelsen rent faktisk har at tilbyde, slutter Niels Ulrik Bliksted.

Arkivfot:EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top