Lokale kommuner skal bruge færre penge på service og velfærd

Udgifterne til blandt andet ældrepleje og daginstitutioner kommer næste år til at stige med i alt over 75 millioner kroner i de nordjyske kommuner og 17 millioner kroner i de midtjyske kommuner.
Det viser beregninger, som FOA har foretaget på baggrund af befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik.

Men i både Morsø, Struer, Lemvig og Thisted Kommuner lægges der ifølge tallen op til, at der næste år skal bruges færre penge på servicen.

Ifølge FOA’s beregninger reduceres udgifterne til børn og ældre i både Thisted og Morsø Kommune med cirka 2,8 millioner kroner, mens der i Lemvig og Struer Kommune menes at skulle bruges hhv. 6,8 og 5,6 millioner kroner mindre.

Selvom der i alle fire kommuner er udsigt til både flere børn i alderen 0-5 år og flere ældre over 65 år betyder den samlede ændring i demografien, at udgifterne til service og velfærd i kommunerne falder.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top