Lokale borgmestre sender anbefalinger til Folketinget

Morsø, Thisted og Lemvig kommuner er sammen med 37 andre kommuner indgået i en alliance om anbefalinger til regeringens udligningsreform.

I et åbent brev til regeringen og Folketingets partier kommer de 40 borgmestre sammen Balance Danmark, Landdistrikternes Fællesråd og RimeligUdligning.nu med en række anbefalinger til en ny kommunal udligningsordning.

Borgmester på Mors, Hans Ejner Bertelsen, har altså også sat sin underskrift på papiret med de i alt otte anbefalinger:

– Morsø Kommune bakker op om anbefalingerne. Det er vigtigt, at vi går sammen og med fælles stemme markerer, at der skal justeres i udligningsreformudspillet for, at det kan blive til en reform, som vi kan leve med i hele landet, også på Mors, siger Hans Ejner Bertelsen.

– Vi har behov for et økonomisk grundlag, der giver kommunerne en ensartet mulighed for at levere god velfærd. Derfor er der behov for en større omfordeling, end udspillet lægger op til.

Blandt andre lokale kommuner har Thisted, Skive og Lemvig Kommune også skrevet under.

Anbefalingerne vil blive offentliggjort i dag.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top