Limfjordsteatret Thy søger unge

Limfjordsteatret efterlyser unge i alderen 14-21 år til en forestilling, som skal være med til at markere åbningen af det nye teaterhus i Thy.

– Vi vil gerne have 12 unge med i projektet, som har interesse inden for teater, dans, musik, billedkunst, film eller andre kreative genrer, fortæller Pernille Nedergaard Haugesen.

Hun og hendes mand, Steen Nedergaard Haugesen, er ansat som kunstnerisk team, og skal stå i spidsen for Limfjordsteatrets fremtidige aktiviteter i Thy. De er garvede teaterfolk og skal også selv medvirke i åbningsforestillingen, der kommer til at handle om vores forhold til naturen omkring os – og den natur, vi mærker i os selv.

– Vi vil gerne blande forskellige kunstarter, og håber på, at få fat i unge, som har lyst til at arbejde kreativt på forskellige måder og sammen med andre unge, siger Pernille Nedergaard Haugesen.

Alle interesserede kan tilmelde sig en optagelses-workshop, som afholdes søndag den 30. maj – og de 12 udvalgte skal være klar til et intensivt prøveforløb i august og september, hvor der skal øves to gange om ugen samt en enkelt intens weekend.

Startskud for UngKunstThy
Hele åbningsprojektet bliver samtidig startskud for det, som Pernille og Steen Nedergaard Haugesen har døbt UngKunstThy.

– Vi vil gerne skabe en platform, hvor unge, der arbejder med kunst, kan mødes på tværs af forskellige kunstarter og få både undervisning og sparring fra professionelle kunstnere. Vi vil gerne styrke de unge i at skabe egne værker – alene eller i processer sammen med andre, siger Pernille Nedergaard Haugesen.

Det første to-måneders forløb frem mod åbningsforestillingen har de døbt ”Turboforløb”. Herefter følger et seks måneder langt ”Pilotprojekt”, hvor de medvirkende unge vil få grundlæggende træning og færdigheder, som kan bruges i skabende processer. Det tredje forløb, som bygger på erfaringerne fra de to første, hedder ”UngKunstThy” og starter i efteråret 2022. Det skal løbe over et år, hvor deltagerne kommer et spadestik dybere med indføringen i forskellige kunstneriske metoder og teknikker.

– Vi skal jo til at bygge noget helt nyt op i Thy. Vi skal finde ud af, hvordan vi rekrutterer de unge fra skoler, ungdomsskoler og ungdomsuddannelser, og hvordan vi får forskellige kunstarter med. Derfor har vi planlagt tre faser, hvor vi løbende drager os nogle erfaringer, siger Pernille Nedergaard Haugesen.

Udover de faste undervisere, vil eleverne komme til at møde en række professionelle gæstelærere og få indblik i vidt forskellige genrer og teknikker. De vil blandt andet komme til at arbejde med fysisk træning, lyd, installation, site specifik, digitale værktøjer og animation.

Interesserede kan tilmelde sig pr. mail på birgitte@limfjordsteatret.dk

Foto: Thomas Grøndahl

Forfatter

Related posts

Top