Landsbyer samles til topmøde i Vestervig

De danske landsbyer er nogle steder under pres. Mens befolkningstallet siden år 2000 er steget på landsplan, bor der i dag færre i landsbyerne og det åbne land.

Derfor besluttede forligskredsen, der stod bag den politiske aftale om moderniseringen af planloven, tilbage i 2017 at nedsætte et udvalg med fokus på skabe levedygtige landsbyer. Udvalget overdrog sidste år 17 anbefalinger til at skabe vækst og udvikling i Danmarks små landsbysamfund til den daværende VLAK-regering.

For at præsentere udvalgets anbefalinger og fremme vidensdeling mellem aktører i landsbyerne, inviterer Landdistrikternes Fællesråd til to landsbytopmøder hvoraf det ene foregår i Vestervig tirsdag den 15. oktober

Formålet med arrangementet er at skabe debat, nytænkning og løsningsforslag til landsbyernes udfordringer. Hvad skal der til, for at landsbyer er levedygtige, hvordan kan landsbyer blive attraktive bosteder, og hvordan kan landsbyer dele offentlige og private servicefunktioner? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive debatteret.

Arrangementerne vil bl.a. indeholde oplæg om landsbyindsatsen i Landdistrikternes Fællesråd af formand Steffen Damsgaard, præsentation af udvalgets anbefalinger af Jens Kr. A. Møller, formand for Udvalget for levedygtige landsbyer, samt fire perspektiver på landsbyernes aktuelle udfordringer af

Ildsjæle fra TV-dokumentar kommer
Ud over en åben diskussion om levedygtige landsbyer, kommer de to ildsjæle Tove Hjort Jensen og Dag Kristiansen fra Ørsted, som var med i TV 2-dokumentaren ‘Landsbyen, der ikke ville dø’ for at fortælle om deres arbejde for at skabe lokal udvikling.

I løbet af dokumentarens fem afsnit følger man landsbyens kamp for at bevare og udvikle den lokale kro. Byens borgere købte selv den lukningstruede kro og drev den videre til gavn for landsbyens liv. Hør mere om processen, metoden og resultaterne af den handlekraftige bys selvvirksomhed, når Dag Kristiansen og Tove Hjort får ordet på topmøderne.

Arrangementet i Vestervig foregår i Akitivitetscenter Vestervig-Agger den 15. oktober fra kl. 17.30-20.30. Tilmelding er nødvendig senest d. 7. oktober og skal ske ved at sende en mail til koordinator Anni Langkjær Sørensen på als@landdistrikterne.dk.  Du kan se hele programmet HER.

Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Forfatter

Related posts

Top