Læserbrev: To udviklingstiltag

Læserbrev af
Meiner Nørgaard (DF), medlem af kommunalbestyrelsen på Mors. 

I onsdags afholdte vi januarmødet i Udvalget for Teknik og Miljø.

Vi havde intet mindre end 21 punkter på dagsordenen. Jeg vil her nævne et par af de nye udviklingstiltag vi behandlede.

For god ordens skyld vil jeg nævne at pengene der bruges, enten er afsat i kommunens budget eller kommer fra statslige puljer.

En elektronisk legeplads i Bjergby. Det er en del af områdefornyelsen i Bjergby og den lokale arbejdsgruppe er fremkommet med ideen og ønsket til etablering på det grønne areal foran friskolen. Den kan fungere både i forhold til aflevering/afhentning af børn og samtidig til ophold og aktiviteter.

Legepladsen består af en bane/et underlag, 12 sensorenheder og et styrepanel, som anvendes i forbindelse med forskellige elektroniske spil. På den måde kombineres det elektroniske spil med bevægelse, læring og frisk luft.

Legepladsen vil være fuld tilgængelig for både skolens elever, byens borgere og besøgende i Bjergby. Dette er noget helt nyt og er et meget spændende tiltag.

Noget vi har snakket om i længere tid, er en forskønnelse af vores allesammens gågade og den kommer nu. Det er efterhånden en del år siden der er sket noget nyt med gågaden.

Forslaget er lavet i samarbejde med bla. Handelsstandsforeningen og jeg vil gerne sige tak for alle input der er fremkommet til dette projekt. En del af opgaven har været at der er et ønske til mere hygge i gågaden og på torvene, altså en forskønnelse af gågaden med hyggekroge og beplantning.

Ligeledes er der et ønske om bedre skiltning, herunder vejvisning, oversigtskort og en historisk formidling.

Der kommer flere og nye skraldespande, nye bænke og plinter på torvene og igennem gågaden. Der søges om ekstra puljemidler til en opdatering af legefelter(til de yngste børn) gennem gågaden.

Alt dette vil give mere hygge og smukke farver i forbindelse med beplantningen, alt sammen til gavn for at alle der besøger vores gågade, får en god oplevelse.

Jeg er sikker på at vi igen får Danmarks hyggeligste gågade.

Når Danmark engang igen lukkes op, skal vi huske at handle lokalt, ikke kun i gågaden, men hos alle de handlende på vores dejlige ø.

Forfatter

Related posts

Top