Læserbrev: Regionerne og klimaudfordringerne

Læserbrev af
Lauge Larsen, Regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet

De fleste mennesker er meget optaget af klimaudfordringerne. Og det er godt. Vi står i Danmark over for en stor opgave i de kommende mange år.

Det er vigtigt ikke at gå i panik og tro, at Jorden går under i morgen. Det gør den nok ikke. Men vi er udfordret af: stigende vandstand, mere nedbør, flere storme og flere stormfloder.
Specielt på Mors med masser af landbrug og 170 km. kystlinie mærker vi allerede problemerne.

Vi skal bruge to spor for at løse problemerne. Det første spor er det spor, der skal forhindre konsekvenser af de skader, der er sket: kystsikring, større kloakker ol. Det andet spor er det forebyggende: Danmark skal nedbringe CO2 udslippet med 70% inden 2030. Det er en kæmpeopgave, der vil gribe ind i alle områder i samfundet. Her er det bl. a. vindmøller, solceller, solfangere, isolering, elbiler og brintbusser, der er i focus.

På begge spor vil det være oplagt at lade regionerne får et større ansvar. Regionerne har en størrelse, der gør, at de vil kunne koordinere og styre en række af de nævnte opgaver. Tænk bare på kystsikring, hvor et projekt ofte omfatter 2-3 kommuner. Eller på vindmøller, hvor møllerne kan påvirke borgere i flere kommuner.

Men det er også vigtigt, at regionerne selv tager endnu mere fat på klimaproblematikken. Regionerne er storforbrugere af energi. Dette forbrug er knyttet til bygninger og transport, og desuden skabes der gennem indkøb store mængder CO2. Her tænkes på indkøb af mad, medicin og mange forskellige artikler. Her er det vigtigt, at regionen som en stor organisation går forrest og viser det gode eksempel.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top