Læserbrev: – Der regnes i øjeblikket på livet løs

Læserbrev af
Meiner Nørgaard (DF), kommunalbestyrelsesmedlem på Mors.

Der har været en del skriverier om trafikprojektet i Sundby.

Det er sådan at der i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2018 blev afsat 800.000 kr. til fortov i Sundby. I landsbyfornyelsesprogrammet for Sundby blev der, aftalt mellem borgergruppen fra Sundby og kommunen, afsat 900.000 kr. til infrastruktur, herunder fortov og trafiksikkerhed. Ud af de 900.000 er der, efter aftale, afsat 200.000 kr. til forskønnelse af pladsen foran forsamlingshuset. Dermed er der samlet 1,5 mio. kr. til de førnævnte trafikale foranstaltninger.

Prioriteringerne i landsbyfornyelsesprogrammet for Sundby med hensyn til infrastruktur og trafiksikkerhed, også for de bløde trafikanter(gående og cyklister) er sket fuldstændig ud fra de samme kriterier som landsbyfornyelsesprogrammerne for de øvrige landsbyer på Mors.

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø har nu vedtaget et forslag der stemmer overens med ovenstående. Fortov(bedre forhold for de gående) og en såkaldt “2 – 1 afstribning” på vejen(trafiksikkerhed for cyklisterne) og de ønskede fartdæmpende foranstaltninger.

Der regnes i øjeblikket på livet løs, for præcist at finde ud af hvor meget pengene rækker til. Jeg er sikker på at vi inden den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen på tirsdag når frem til en løsning, som mange kan se det acceptable i. Hvad der fremover kan/skal gøres på den resterende del af Sundbyvej, indgår selvfølgelig i de fremtidige overvejelser, når der løbende ses på trafiksikkerhed.

Der har været mange tilkendegivelser i denne sag. Jeg kan læse at Bo Fink, de Radikale, skriver at vi, efter at han selv har analyseret dem, slet ikke behøver at tage høringssvarene fra de borgere der ikke ønsker fortov hele vejen, alvorligt. Sikke noget vås.

Det kan godt være at Bo Fink mener at han selv er i en position, hvor han kan vælge og vrage mellem de forskellige høringssvar, alt efter hvad der passer bedst. Men sådan foregår det ikke i et politisk udvalg, alle dokumenter i en sag bliver selvfølgelig behandlet ud fra de samme objektive kriterier.

I Dansk Folkeparti ser vi frem til at denne sag finder sin løsning, og jeg både håber og opfordrer til at det gode samarbejde mellem borgergruppen fra Sundby og Morsø Kommune, fortsætter fremover, da samarbejdet er grundstenen i at finde de bedste løsninger for lokalbefolkningen.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top