Læserbrev: Bussen skal over!

Læserbrev af
Lauge Larsen, Medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet (foto) og
Jakob Kortbæk, Medlem af Morsø Kommunalbestyrelse og gruppeformand for Socialdemokratiet

Jakob Kortbæk (A)

Mere klart kan det ikke udtrykkes!

Den bus der er tale om, er naturligvis Busruten 708 mellem Nykøbing og Hurup, ikke over Næssund, men over Vildsund. En rute som regionens udvalg for regional udvikling foreslår at skulle
lukke pga. for få passagerer.

Den nuværende rute 708 kom i gang efter at kommunen havde lukket Næssundfærgen. Den gamle rute over Næssund havde et pænt antal pendlere: elever fra bl. a. Hurup til gymnasiet i Nykøbing
og et antal pendlere mellem Nykøbing og Hurup. Derfor tror vi på, at ruten har sin berettigelse. Det kræver blot viljen til at finde en løsning fra regionens side. En vilje til at finde en ordning med foreningen bag Næssundfærgen, så rejsetiden bliver markant forkortet for pendlerne. Og en vilje til at finde alternativer i de måneder færgen ligger stille.

Derfor foreslår vi, at regionen udskyder sin beslutning i minimum et år, og at regionen går i dialog med Morsø og Thisted kommuner og Næssundfærgen for at finde en løsning for busrutens
fremtid.

Hurup spiller i dag med sine mange store virksomheder, som IdealCombi og Huma, en stor rolle for mange morsingboer, der dagligt pendler til Hurup. Ruten har som nævnt også tidligere været brugt af de elever fra Hurupområdet, der gerne ville tage en ungdomsuddannelse i Nykøbing. Om få måneder indvier Limfjordsteatret sin nye bygning ved gymnasiet i Nykøbing. Der vil så for alvor kunne blive et samarbejde mellem gymnasiets teaterlinie og Limfjordsteatret. Et samarbejde der kan trække elever til fra andre dele af vores område, bl. a. Sydthy.

Busruten kan derfor sagtens få et stabilt passagergrundlag, hvis vi først og fremmest giver ruten en chance og dernæst finder en løsning med overfarten ved Næssund.

Så lad busruten bevise sit værd. Ruten har en fremtid, hvis blot vi viser vilje.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top