Læserbrev: Bekymrende reform af det nære sundhedsvæsen

Læserbrev af
Lauge Larsen, medlem af Regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet og
Jakob Kortbæk, medlem af Socialudvalget i Morsø Kommune for Socialdemokratiet og gruppeformand (foto)

Lauge Larsen. Foto: Region Nordjylland

Så kom den store forkromede reform for sundhedsområdet, som vi, som politikere har ventet i spændning på de seneste måneder. Igen skal alle puslespilsbrikkerne indenfor sundhedsvæsnet smides op i luften. Igen skal vi bede til, at vi finder hoved og hale i de nye ideer og luftige løfter, som gemmer sig bag reformen.

Her på første hånd melder der sig hurtigt 3 bekymringer:

1: Bekymring over fremtiden for Thisted sygehus:
Thisted sygehus blev 1/5-2018 en del af Ålborg universitetshospital. Det var en god beslutning for ellers tror vi at sygehusets dage var talte. Thisted sygehus har gennem en årrække haft svært ved at rekruttere personale, og akutkirurgien er lukket. Beslutningen om sammenlægning har delvist løst rekrutteringsproblemet og i regeringens sundhedsudspil indgår Thisted også som et af de 21 akutsygehuse. Men når der er et sygehus i Thisted i dag skyldes det først og fremmest en enorm lokal opbakning fra borgere, lokalpolitikere og organisationer.

I fremtiden, hvor det er embedsmændene, der i stor udstrækning bestemmer, vil der ikke være dette lokale pres i beslutningssystemer. Og det er farligt for sygehusets fremtid.

2: Bekymring over stigende pres på kommunerne:
Med regeringens udspil vil man igen overflytte flere tunge opgaver over på skulderne af kommunerne. Special tilbud indenfor handicapområdet, autisme og svære almene psykiske lidelser vil alle overgå til kommunerne selv at løse.

Dette kan gå i kommuner som Aalborg, Aarhus og København, hvor befolkningen er til det. Det bliver dog svært i en kommune med kun 20.000 indbyggere. Vi vil få svært ved at løfte de nye opgaver til en kvalitet, hvor berørte borgere med rette kan spørge selv om de er ligestillet med det øvrige Danmark.

Og vi vil se at disse special tilbud, der er i dag, vil blive udvandet og til sidst forsvinde. Og vigtig viden vil gå tabt i flytningen.

Udkanten ender som taber:
Regeringens udspil er en klar centralisering af sundhedssektoren i Danmark. I stedet for 5 regionsråd med politikere fra alle dele af regionerne får vi nu embedsmænd , såkaldte eksperter i de 5 lokale bestyrelser. Eksperterne har ingen lokal tilknytning og ingen lokal interesse. Det er derfor ret sikkert, at der med tiden vil ske en stigende centralisering af sundhedsvæsenet i Danmark. Dette vil indebære, at kun specialiserede sundhedstilbud i de store byer vil overleve.

Forfatter

Related posts

Top