Læserbrev: Bedre arbejdsmiljø – pisk eller gulerod?

Læserbrev af
Thomas Rosenkrands, Adm. direktør, Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest

Arbejdsmiljø er ikke det mest sexede emne i debatten – og det endda på trods af, at arbejdsmiljøet har afgørende betydning for langt de fleste danskere. Arbejdsmiljøarbejdet har fået et lidt kedeligt og støvet image som noget med regler, paragraffer og bureaukrati.

Men faktisk kan arbejdsmiljø være noget af det mest hotte.

Tænk på, at et godt arbejdsmiljø gør arbejdspladsen attraktiv for medarbejderne, hvormed man undgår at bruge mange penge på rekruttering og samtidig minimerer risikoen for det omsætningstab, der ofte følger af manglende hænder i virksomheden.

Heldigvis er mange virksomheder meget opmærksomme på, at deres arbejdsmiljø skal være i orden. Nogle klarer det hele selv, mens andre får hjælp fra en arbejdsmiljørådgiver.

Men desværre er der fortsat en del virksomheder, som ikke kan se fidusen i et godt arbejdsmiljø – måske fordi de tror, at det er noget, der koster store summer? Sandheden er bare, at det kan koste store summer IKKE at have styr på sit arbejdsmiljø – jeg kunne i flæng nævne omsætningstab, arbejdsulykker, sygdom, løbende rekruttering og oplæring samt ineffektivitet.

Set ud fra et samfundsperspektiv har FN sat det ambitiøse mål, at alle jobs på koden skal være anstændige, hvilket blandt andet betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Heldigvis er vi godt med i Denmark, men der er også et stort potentiale med over 40.000 arbejdsulykker på årsbasis. Faktisk er der ifølge Arbejdstilsynet allerede den 31. marts registreret 10.428 arbejdsulykker i Danmark i 2019. Dette er vel at mærke kun de arbejdsulykker, der har medført mere end 1 dags fravær for den tilskadekomne.

Jeg kunne godt ønske mig, at endnu flere arbejdspladser gik efter den store gulerod, det er at kunne tilbyde et godt arbejdsmiljø, hvor sygefraværet er lavt og effektiviteten høj. Det vil nemlig samtidig give en økonomisk bonus til samfundet og forebygge nedslidning af ansatte.

Men jeg er dog ikke mere naiv, end jeg godt ved, at nogle også skal høre pisken smælde, før der gøres noget aktivt for arbejdsmiljøet.

 

Forfatter

Related posts

Top