Læserbrev: Året i regionen

Læserbrev af Lauge Larsen (S)
Medlem af Regionssrådet i Nordjylland

Ligegyldig hvilken organisation man sidder i, er det altid klogt at gøre status ved årets udgang og at se et eller flere år frem. Jeg vil tillade mig at tage de lokale Mors-Thy briller på i forbindelse med en status for regionsarbejdet.

I 2018 blev det besluttet, at den ekstra helikopter til Nordjylland skulle placeres i Saltum i Jammerbugt kommune, og at helikopteren i Skive skal forblive der, i hvert tilfælde indtil videre.
Det var den bedste løsning for Mors/Thy og for hele regionen, så derfor kan vi kun være tilfredse. Det kommende mål på dette område er derfor at arbejde for at fastholde helikopteren i Skive.

Thisted sygehus blev i 2018 en del af Ålborg Universitetshospital. Det var en fantastisk god beslutning, som gør, at sygehuset i Thisted overlever. Uden denne sammenlægning tror jeg ikke, at Thisted sygehus på længere sigt ville være levedygtig. I de kommende år er det et vigtigt mål at fastholde alle aktiviteterne i Thisted og på længere sigt få akutkirurgien tilbage.

For budget 2019 blev det besluttet at skære en anelse på de ambulante kontrolbesøg på alle sygehusene i forbindelse med en række sygdomsforløb. Der er selvfølgelig skåret ned der, hvor forsøg har vist, at det ikke betyder noget for behandlingsforløbet. Hermed frigives en mængde ressourcer, der kan bruges andre steder i sundhedssystemet. Bl. a. skal praktiserende læger inddrages meget mere.

Desuden vil man for alvor satse på det digitale. Flere ambulante besøg kan erstattes af videokonsultationer. Herved sparer både sundhedsvæsen og patienten tid.
Den digitale indsats skal udbygges i de kommende år. Det er selvfølgelig afgørende, at patienterne er indforstået og kan klare det rent teknisk. Men erfaringen viser, at det kan og vil langt de fleste patienter.

I 2018 blev situationen med praksislæger ikke løst. Der er stadig i regionen mangel på disse læger. Men også i 2019 er der stort focus på dette problem, og der er afsat ressourcer til at løse problemet. Hvis der er en ledig lægeklinik, skal den først tilbydes PLO, de praktiserende lægers organisation. Kan et af PLO´s medlemmer ikke besætte den, må regionen træde til og oprette en regionsklinik eller en udbudsklinik. I regionen er der flertal for i dette tilfælde at foretrække en regionsklinik.

På Mors er der to velfungerende regionsklinikker, en i Øster Jølby og en i Nykøbing. Men i de kommende år vil adskillige læger gå på pension, så der skal arbejdes på at få disse stillinger besat. Der skal arbejdes videre på delestillinger mellem sygehus og praksis og arbejdes for at alle regionsklinikkerne kan fungere som uddannelsessted for praksislæger. Desuden skal vi blive endnu bedre til at sælge Mors og Thy til de unge læger.

Nu venter vi så bare på regeringens sundhedsudspil.

Godt nytår til alle.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top