Kulturmødet Mors vil sætte scenen året rundt – Samtidig lanceres Børnenes Kulturmøde

Kulturmødet Mors er i dag én af Danmarks største kulturbegivenheder med over 30.000 gæster og mere end 550 arrangementer fordelt på flere end 20 scener.

Hvert år i august samles kunstnere, kulturinstitutioner, politikere, mediefolk, fonde og nysgerrige borgere fra hele landet i alle aldre for at sætte kulturen øverst på dagsordenen. Nu starter et nyt kapitel, hvor Kulturmødet rodfæster sig endnu mere lokalt. Det sker blandt andet med støtte fra Nordea-fonden på 3 millioner kr. de næste tre år.

– Fondens uddeling giver mulighed for at sætte større fokus på børn, unge og frivillige. Det betyder blandt andet, at i 2021 åbner Børnenes Kulturmøde. Her vil vi samle Kulturmødets børneaktiviteter i et kreativt univers, som bliver skabt i tæt samarbejde med alle skoler på Mors, skriver Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

Drivkraft for fællesskaber og kulturarrangementer året rundt
Kulturmødet vil stille sig i spidsen for skabe nye ungefællesskaber lokalt. Målet er, at unge i løbet af 2020-2022 præsenterer 25 forskellige kulturarrangementer lavet af de unge selv. Det kan være musik-arrangementer, debatarrangementer, fællesmiddage og meget andet. Det vigtigste er, at det er de unge selv der udvikler arrangementerne. Kulturmødet stiller et venue, teknik, kommunikationskanaler og projektsparring til rådighed for lokale unge, der ønsker at lave et arrangement til andre unge.

Direktør for Kulturmødet, Trine Bang. Foto: Kulturmødet

– Vi vil være drivkraft for fællesskaber og kulturarrangementer året rundt. Mors har et helt enormt potentiale for at skabe kunstneriske miljøer. Vi ser spirende ungemiljøer med stor virkelyst og børn og skoler, som har taget Kulturmødet til sig og arbejder med kunst hele året. Alt det vil vi være med til at udvikle endnu mere og støtte op om. Der er heller intet Kulturmøde uden frivillige. Derfor vil vi også gå forrest med et frivilligprogram, hvor vi lykkes med at engagere morsingboerne på tværs af alder, køn, interesse og ressourcer, Trine Bang, direktør Kulturmødet Mors.

Kulturen tæt på dig
Nordea-fonden støtte bidrager til at fremme det levende kulturliv på Mors.

– Kulturmødet kan blive en endnu stærkere drivkraft for lokale fællesskaber og kulturliv. Særligt vigtigt er det at ”så nye kulturfrø” til næste generation og styrke engagementet blandt den lokale ungdom, Henrik Lehmann Andersen, administrerende direktør Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Kulturmødet fremkalder en enorm stolthed hos morsingboerne og det glæder også borgmester og formand for Kulturmødets bestyrelse, at Kulturmødet bliver endnu stærkere.

– Det er en flot og vigtig donation fra Nordea-fonden. Kulturmødet Mors har de seneste år gennemgået en stor udvikling og står på et stærkt fundament. Med donationen får vi nu mulighed for at realisere mange af vores drømme for de næste år. Det glæder jeg mig til. Jeg er stolt over, at Kulturmødet Mors er blevet så attraktiv, at vi kan tiltrække så store donationer. Det er med til, at vi fortsat kan være relevante og sikre kvalitet, Hans Ejner Bertelsen, bestyrelsesformand for Kulturmødet og borgmester i Morsø Kommune.

Om Kulturmødet Mors
I 2år afholdes det ottende Kulturmødet i tre kapitler. Første kapitel er åbningen som er en online konference med Clement Kjersgaard som vært. Andet kapitel bliver Kulturmødet digitalt fra den 20. – 22. august – præcist i de samme dage, som Kulturmødet Mors ellers var planlagt. Tredje kapitel er et efterårsprogram på Mors under overskriften ‘sammen igen’. Programmet byder på forfatteraftener, fællesspisning med samtalemenu, poetiske samtaler, foredrag for filmelskere og klassisk musik i verdensklasse.

Læs mere på www.kulturmodet.dk.

Foto: Per Bille

Forfatter

Related posts

Top