Kontant støtte til bl.a. Morsø Landbrugsskole

Sparekassen Thy er ét af i alt tre nordjyske pengeinstitutter, der over de næste tre år vil bidrage med samlet set 300.000 støttekroner til en kampagne, der har til formål at tiltrække flere unge til landmandsuddannelsen.

Der er et stort og fortsat stigende behov for at få flere unge til at vælge landmandsuddannelsen, hvis man skal kunne imødekomme branchens behov for faglært arbejdskraft både nu og i fremtiden. Derfor har Region Nordjyllands tre landbrugsskoler – i samarbejde med Landbo Nord, Agri Nord, Landbo Thy, nf plus og LandboUngdom – kickstartet en kampagne, der skal skaffe flere elever til de nordjyske landbrugsskoler. Dét initiativ har tre nordjyske pengeinstitutter valgt at bakke op om med et markant økonomisk bidrag.

– Når man driver pengeinstitut i Vestjylland, så fylder landbruget meget – både direkte og som følgeerhverv. Landbruget har en enorm stor betydning for det samfund, som vi er en del af, og når så stor en branche udtrykker bekymring for tilgangen af kvalificeret arbejdskraft, og i den forbindelse har et ønske om at igangsætte en række initiativer for at afbøde dette, ja så er det naturligt for os at bakke op. Ud fra et lokalt perspektiv, så ser vi os i denne sammenhæng som en del af en stærk treenighed: Den lokale landbrugsskole, den lokale landbrugsforening og os som lokalt forankret pengeinstitut, siger direktør Ole Beith fra Sparekassen Thy og fortsætter:

– Vi tror på, at vi ved at forene kræfterne – og i samarbejde med projektets øvrige aktører – vil kunne opnå et mere slagkraftigt resultat i forhold til at tiltrække flere unge til landbrugsskolerne. Det er kort og godt en god sag.

Samarbejde mellem konkurrenter
Kampagnen blev skudt i gang i november sidste år med lanceringen af en promoveringsvideo for de tre nordjyske landbrugsskoler. En video, som aktørerne har fået god respons på. Og med den økonomiske ”vitaminindsprøjtning” fra de tre pengeinstitutter, skal indsatsen nu intensiveres.

– Det er helt exceptionelt, at man har tre landbrugsskoler, fire landbrugsforeninger og tre pengeinstitutter, der inden for hvert sit segment er konkurrenter, men som alligevel formår at samles om det her projekt. Vi er alle enige om, at det her er så vigtigt, at vi bliver nødt til at løfte i flok. Og det gør vi. Vi har nedsat en styregruppe, hvor der er en repræsentant fra hver skole, fra hver af de fire landbrugsforeninger samt fra LandboUngdom. Sammen skal vi nu have fastlagt den endelige køreplan for de kommende indsatser, så vi sikrer os, at den samlede kampagne får størst mulig gennemslagskraft, fortæller formand Leif Gravesen fra LandboThy.

Direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest er taknemmelig for den markante lokale opbakning til de udfordringer Morsø Landbrugsskole og det lokale landbrugserhverv står overfor.

– Vi hilser i dén grad landbrugsforeningernes initiativ velkommen. Det er dejligt, når branchen ikke blot konstaterer, at vi har en udfordring, men også går aktivt ind i kampen for at afhjælpe den. At vi så samtidig har et lokalt pengeinstitut, der med en særdeles flot donation ligeledes udviser stort lokalt engagement, er jo bare fantastisk. Landbrugserhvervet udgør en anseelig del af vores lokale erhvervsliv og ved at støtte Morsø Landbrugsskole i elevrekrutteringen, støtter sparekassen også landbrugserhvervet i hele vores dækningsområde. Allerede nu har Morsø Landbrugsskole praktikvirksomheder på venteliste til en elev, og efterspørgslen bliver ikke mindre i de kommende år. Det er derfor helt afgørende, at vi sætter massivt ind og får skabt en øget interesse for faget, så vi kan få flere til at vælge landmandsuddannelsen både nu og i årene fremover lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen.

Forfatter

Related posts

Top