Kommunen ønsker input til ny helhedsplan for socialområdet

I Thisted Kommune skal der udarbejdes en såkaldt helhedsplan for socialområdet, der skal sikre, at kommunen har de rigtige tilbud og rammer.

I den forbindelse inviteres thyboerne nu til at indgå i en dialog på et borgermøde den 23. marts, hvor det vil være muligt at komme med sine inputs.

Håbet er, at borgernes perspektiv kan hjælpe Thisted Kommune med få øje på tendenser og behov, der er afgørende for, hvordan de skal indrette tilbuddene på socialområdet i fremtiden. Det fortæller Ida Pedersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune.

Ida Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune.

– Det er borgerne og deres pårørende, der har den bedste indsigt i deres eget liv. Derfor er det afgørende for et velfungerende socialområde, at vi lytter til deres perspektiv. Det er borgernes behov og ønsker, der skal være i centrum, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Det gode liv skal være for alle
På mødet vil det blive drøftet, hvordan Thisted Kommune på bedst mulig vis kan sikre meningsfuldhed i et begrænset liv for socialt udsatte borgere og personer med psykiske og fysiske handicap i Thy.

Det hele skal ende ud i en helhedsplan, der skal sikre, at Thisted Kommune har de rigtige tilbud, institutioner og fagpersonale.

Det fortæller Tue von Påhlman, der er socialchef i Thisted Kommune.

Tue von Påhlman. Foto: Thisted Kommune

– Vi håber, at borgermødet kan hjælpe os med at få øje på udækkede behov, der kan sikre alle vores borgere det bedst mulige udgangspunkt for at leve en meningsfuld tilværelse. For i Thy skal det gode liv være for alle, udtaler han.

Alle borgere er velkomne til at deltage i borgermødet, der bliver afviklet digitalt. Af hensyn til den praktiske gennemførsel af mødet, er det nødvendigt, at du tilmelder dig HER.

Baggrund for arbejdet med helhedsplanen:

Den nye helhedsplan for socialområdet skal fremtidssikre, at Thisted Kommunes tilbud, institutioner og fagpersonale matcher de behov, der er ude i samfundet.

Det er nødvendigt at se på socialområdet med friske øjne, fordi fremskrivninger viser, at borgerens behov ændrer sig, og at der bliver flere, der får brug for hjælp i fremtiden.

En analyse fra Rambøll forudser blandt andet:

  • At antallet af voksne med sindslidelser stiger.
  • At borgere, der bor i kommunale botilbud, bliver ældre end tidligere.
  • At flere børn og unge får brug for hjælp til at håndtere diagnoser, som ADHD, autisme, angst, depression og spiseforstyrrelser.

Arbejdet med den nye helhedsplan starter med at undersøge målgruppens behov og ønsker. Det er i den forbindelse, at Thisted Kommune holder borgermødet ‘Et begrænset liv uden begrænsninger’.

Den viden, Thisted Kommune får fra borgermødet, vil blive brugt i det videre arbejde med helhedsplanen.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top