Kære dimittender…

Inden for den sidste uges tid, er samlet set 264 studenter dimitteret fra EUC Nordvest.

Blandt dimittenderne er 115 elever fra Thisted Handelsgymnasium, 50 elever fra Morsø Handelsgymnasium, 50 elever fra Teknisk Gymnasium Thisted, 41 elever fra EUD og EUX Business samt 18 elever fra Fjerritslev Handelsgymnasium.

Studenterne blev fejret på behørig vis ved deres dimission, hvor de naturligvis også fik nogle bevingede ord med på vejen fra EUC Nordvests direktør, Hans Chr. Jeppesen. Talen kan læses herunder:
____________

Kære dimittender

Først og fremmest hjerteligt tillykke med veloverstået eksamen.

En betydelig del af jeres gymnasietid har I givet vis oplevet noget anderledes, end I forventede. Måske har det ikke levet op til jeres forventninger, og måske føler I, at noget er taget fra jer. Det kan jeg faktisk godt forstå. For sammenligner man med dimittender fra tiden før jeres, så er det heller ikke helt den samme ”pakke”, I har fået. Der har været begivenheder, I ikke har kunnet deltage i, og der har været studieture, I ikke har været på. Jeres frihed har for en tid været indskrænket. Det kan I vælge at fokusere på, men I kan også vælge i stedet at rette jeres fokus på det, som I har oplevet i jeres tid her hos os, og det, som I selv vil vælge at opleve i tiden efter studenterfesterne. For det er tid. Tid til at mærke efter hvem I er, tid til at beslutte hvem I vil være, og hvordan I ønsker, jeres liv skal udfolde sig efter gymnasietiden. I kan vælge at rette jeres fokus mod, at friheden langsomt vender tilbage. Misforstå mig nu ikke, for det har været en hård tid for mange. Men det har også været en tid, hvor mange af os har lært i højere grad at værdsætte netop vores frihed og retten til selv bestemme og træffe egne valg.

Der er masser af begivenheder og oplevelser forude, og nogen af dem vil I af forskellige grunde ikke kunne deltage i. Bekymr jer ikke om dem, men ret jeres fokus på det, I kan være en del af, og dem hvis liv I gerne vil være en del af. Mark Twain er ofte citeret for at have sagt: ”Jeg har i mit liv haft mange bekymringer, men det er kun de færreste af dem, der er blevet til noget”. Så lad ikke jeres hverdag gå til i bekymringer over det, som kunne have været. Se fremad, fokuser på det I gerne vil, dem I gerne vil det sammen med, og det I gerne vil udrette.

Mange af jer drager inden længe mod studiebyerne. Det er godt for jer selv og jeres liv, og det er nødvendigt, at I gør det, for verden mangler løsninger på globale udfordringer, og dem skal I være med til at løse. Derfor skal I dygtiggøre jer, så I kan give jeres bidrag til, at natur- og menneskeskabte problemer kan adresseres, løses eller minimeres. Andre tager den lige vej ud i erhvervslivet, hvor mange af jer en dag vil få stor indflydelse fx i ledelsen af private eller offentlige virksomheder, i egen virksomhed eller måske endda i politik. Jeg forstår, at det lige nu virker fjernt og måske endda irrelevant, for nu er det festtid, men det er et faktum, at det vil ske. I vil gøre karriere på den ene eller anden måde, og I vil få indflydelse på virksomheders udvikling, på den offentlige sektors selvforståelse og på samfundets forandring.

Uanset hvor I opnår indflydelse, så vil I blive stillet over for nutidens og fremtidens udfordringer. Nutidens har min generation og dem før mig måske nok ansvaret for, men vi kan ikke løse dem alle. Vi kan kun sætte en retning for fremtiden. Det bliver jer og jeres generation, der skal omsætte retningen til konkrete handlinger. Måske føler I også her, at noget er taget fra jer. Det kan jeg også godt forstå, men tiden er gået, og det gavner intet at bekymre sig om fortiden. I er tvunget til at kigge fremad, for noget skal ændres. Vores ressourceforbrug, vores produktionsformer og vores økonomiske modeller. Intet vil i fremtiden være som i går. Pandemien har skubbet ekstra til udviklingen – for eksempel er vi digitalt spolet 10 år frem på 16 måneder.

Vi bliver nødt til at arbejde med regenerativ økonomi, hvor vores produktion skal gå fra en ekstraktiv tænkning, hvor fokus flyttes fra at være på, hvor meget værdi vi kan trække ud af et system, til i stedet at overveje hvordan vi kan bidrage til, at systemet ikke bare er bæredygtigt, men udbedrende og regenerativt. Allan Moore, en fremtrædende engelsk ledelseskonsulent har skrevet en bog med titlen: ’How to make a business the world needs’. Det bliver jer, der skal udvikle de forretningsmodeller, verden har behov for, og det bliver det, man kalder ”Big Business”.

Allerede nu er der virksomheder, f.eks. ClimeWorks på Island, hvis forretningsmodel er at opsamle CO2, og det lever de faktisk godt af. Men man behøver slet ikke kigge til udlandet. I Thisted arbejder virksomheder med at komprimere flamingo og omdanne det til plast, og det er der forretning i. Et andet konkret, lokalt eksempel er firmaet Hexa-Cover, som producerer flydelag til f.eks. vandreservoir, så uønsket fordampning reduceres. Alle tre

er konkrete eksempler på virksomheder, hvis forretningsmodel ikke eksisterede for 10 år siden og tre eksempler på forretningsmodeller, verden har brug for. I kan sikkert selv finde på mange flere gode danske eksempler, og jeg er sikker på, at I selv finder på flere i fremtiden.

Mit budskab til jer i dag er ikke, at I nu alle skal gå all-in på økologi, forsage alle livets goder og bygge jeres eget hus af organisk materiale. Det er jeres frie valg, men mit budskab er, at I vil komme til at arbejde i virksomheder, som bygger deres forretning på bæredygtighed og på at give mere tilbage, end de forbruger, i en fødevareproduktion som opsuger Co2, og i byer der er konstrueret, så de kan producere sit eget energiforbrug. Og det er min påstand, at mange af jer aktivt vil søge mod de virksomheder, som har forstået alvoren, og som er innovative nok til, at de kan se forretningspotentialet i at være regenerative. Regenerativ økonomi, gode forretningsmodeller og bæredygtighed er på ingen måde hinandens modsætninger – de komplementerer hinanden.

”Fremtiden er ikke så sort, som den har været”. Det er et citat fra en kampagne Landbrug og Fødevarer har kørt over tid. Jeg synes, det er et godt citat, og jeg tror, det er rigtigt, men det forudsætter, at vi ikke sidder på vores hænder, men at vi gør noget, at I gør noget. Vi ved I kan, for jeres innovationskraft er stor.

Elever fra EUC Nordvest har gang på gang markeret sig positivt i innovations- og iværksætterkonkurrencer. Det vidner om, at I tilegner jer værdifuld viden om innovationsmetoder, og det vidner om, at iværksætterånden stortrives hos jer. WO-drones, POP-Away, Suistanable Earth og Secure Brush er blot nogle få af de firmanavne, vi har allerede har stiftet bekendtskab med i iværksættersammenhæng, og måske er det de firmanavne, vi vil møde i fremtiden in real life. Flotte placeringer i EuxBizCup 2020, Nordjyske Nyskabere, Danish Entrepreneurship Festival og flere andre nationale konkurrencer bekræfter, at med jeres innovationskraft, er fremtiden bestemt ikke så sort, som den har været.

Om lidt står I med jeres eksamensbevis i hånden. Det kan I være stolte af, og I har gennerelt klaret jer virkelig godt i år. I har taget en merkantil studentereksamen, der giver umiddelbar adgang til 126 forskellige videregående uddannelser. Det overgåes kun af den tekniske studentereksamen. Desuden har I, som en ekstra bonus, faktisk kompetencer til at gå direkte ud i erhvervslivet. For jer med EUX afhænger adgangen til videregående uddannelser lidt af jeres hovedforløb, men for eksempel giver en EUX kontoruddannelse adgang til 61 videregående uddannelser. I kan noget helt særligt, som samfundet og arbejdsmarkedet har brug for. HHX og EUX står for læring, dannelse, uddannelse, fællesskab, arbejde og udvikling. Hold fast i det, og klap jer selv på skulderen over den helt eminente indsats, som I alle har ydet gennem det sidste svære 1,5 år. Det er beundringsværdigt, og vi glæder os til at følge jeres vej gennem studier og arbejdsliv. Lad høre fra jer, når I oplever noget spændende.

Og med disse ord dimitterer jeg jer – årgang 2021. Tillykke og god sommer.

Forfatter

Related posts

Top