– Ingen på Mors behøver at være nervøse

Læserbrev af
Meiner Nørgaard (DF), medlem af kommunalbestyrelsen på Mors

Der foregår en debat om drikkevandet/grundvandet på Mors. Senest har det radikale kommunalbestyrelsesmedlem, Jette Jepsen, ytret sig.

Jeg vil snarest fremkomme med et detaljeret skrivelse om fakta på området og de indsatser kommunen laver. Jeg kan se at føromtalte kommunalbestyrelsesmedlem ikke ved noget som helst om hvad kommunen har gjort og gør.

Jeg vil igen gerne fastslå at ingen forbrugere på Mors, modtager drikkevand fra deres lokale vandværk der er sundhedsskadeligt, endsige tæt derpå.

I disse år er alle landets kommuner ramt af fortidens synder. For ca. 40 år siden, hvor det vand vi drikker nu stammer fra, var statens godkendelsesprocedurer på sprøjtegifte, imprægnerings præparater, maling osv. slet ikke så omfattende som i dag. Derfor kan der visse steder spores rester fra dengang. Disse mindre forureninger kan klares ved at rense vandet, bla. med et kulfilteranlæg, med ringforbindelser mellem vores vandværker, så hanen kan lukkes og forbrugerne får vandet fra nabovandværket.

De sprøjtemidler, og andre præparater, der anvendes lovligt nu, er meget grundigere afprøvet og derfor vil de i væsentlig mindre grad end fortidens stoffer kunne findes i grundvandet fremover.

For at vi kan sikre at vandkvaliteten er i orden i mange, mange år fremover, udarbejdes der indsatsplaner for hvert enkelt vandværk. Dette udføres i et samarbejde mellem vandværkerne, landbruget, naturfredningsforeningen og kommunen. I denne indsatsplan vurderes beskyttelsesbehovet i de Borings Nære Beskyttelses Områder(BNBO områder) for alle vandværker.

Indsatsen i BNBO områderne skal indberettes til staten, den seneste indberetning fra Mors er fra 2020, hvoraf det fremgår at alle vores BNBO områder er risikovurderet. Der er netop udstedt en ny bekendtgørelse fra staten om udpegning af drikkevandsressourser og den træder i kraft 1. januar 2022. Med afsæt i denne bekendtgørelse udarbejder vi her på Mors vores indsatsplan. Ligeledes indgår områder med særlige drikkevandsinteresser(OSD områder) i indsatsplanen.

I disse områder lægger bekendtgørelsen op til at der skal gennemføres generelle indsatser, såsom: Pesticidkampagner overfor grundejere i de BNBO områder hvor der er bymæssig bebyggelse, skånsom indvindingsstrategi, gennemgang af vandværkernes boringer, feks. tjek at utætheder(dette gør vores lokale vandværker allerede).

Jette Jepsen skriver at ”der er vand der overskrider grænseværdien for at være sundhedsskadelig”. Jeg er nødt til at understrege at grænseværdierne i Danmark ikke er sundhedsmæssigt fastlagt, de er politisk fastlagt, startende i de år hvor Svend Auken var miljøminister.

Debatten om at ”nogen er for eller imod” rent drikkevand er direkte misvisende. Jeg er ganske sikker på at alle er af den holdning at vores drikkevand skal være rent, så de næste generationer ikke behøver denne diskussion. Det er en opgave vi der er her nu, skal klare. Og det gøres ikke ved at nogle venstrefløjs politikere med jævne mellemrum lufter deres harme over alt og alle. Det klares ved at alle, i dette tilfælde vandværkerne, landbruget, industrien, grundejere, naturfredningsforening og kommuner, forbliver i arbejdstøjet og kommer med de løsninger der er behov for. Og det er netop det jeg, og Morsø Kommune, gør.

Og til slut vil jeg gentage at ingen på Mors behøver at være nervøse for at drikke det vand de får fra deres lokale vandværk.

LÆS OGSÅ:

Giftrester i drikkevandet fundet i 6 ud af 10 boringer på Mors

 

Forfatter

Related posts

Top