Ingen krav om coronapas for kommunalt ansatte

Mens en række arbejdspladser i disse dage indfører et krav om coronapas for medarbejderne, så bliver det ikke dagligdagen for de kommunalt ansatte i Thisted Kommune.

Her vil man i stedet øge mulighederne for test på de kommunale arbejdspladser.

Det har direktionen besluttet på et møde om situationen torsdag morgen:

– Vi vil ikke gøre brug af muligheden for at pålægge medarbejdere i Thisted Kommune at forevise gyldigt coronapas, da tiltaget ikke er foreneligt med kommunens ledelsesværdier, siger kommunaldirektør Ulrik Andersen om beslutningen.

I stedet vil Thisted Kommune altså skrue op for de interne testmuligheder:

Kommunaldirektør i Thisted Ulrik Andersen. Foto: Thisted Kommune

– Fokus vil nu være på at få bredt den interne testkapacitet ud til flere arbejdspladser. Vi har en tro på, at vores medarbejdere er ansvarsfulde og tager deres forholdsregler, og vi mener, vi kommer længst med den tillid, så i stedet for kontrol af Coronapas, så skruer vi på test-håndtaget internt, siger kommunaldirektøren.

Den seneste uge er 237 thyboer i følge de seneste tal fra Statens Serum Institut blevet testet positive for corona. Og selvom antallet af nye smittede mellem onsdag og torsdag faldt en smule, så ligger landsdelen fortsat blandt et af de steder i landet, med det højeste smittetryk.

– Vi følger naturligvis udviklingen tæt og fastholder et højt informationsniveau i hele organisationen i forhold til at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer. Samtidig opfordrer vi løbende til test både blandt vaccinerede og ikke vaccinerede medarbejdere, og ser det som et af de vigtigste redskaber til at begrænse smitten, siger Ulrik Andersen.

Det er blevet muligt for kommuner at kræve et gyldigt coronapas på kommunale arbejdspladser, efter der er indgået en treparts-aftale mellem Regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top