Infrastruktur: Initiativer med stor betydning

Der er flere initiativer med stor betydning for Nordjylland i det udspil til en samlet infrastrukturplan frem mod 2035, som regeringen præsenterede i går.

Udspillet, som er døbt ”Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035”, skal nu forhandles med folketingets partier. Det forventes, at forhandlingerne når at blive afsluttet inden sommerferien.

Foruden en udvidelse af Rute 26 på både Mors og i Thy ønsker regeringen at udbrede batteritog og etablere lade-infrastruktur til batteritog i både Thisted, Frederikshavn og Hjørring. Det klimavenlige initiativ imødeses med spænding i Nordjylland:

– Regeringens ønsker om en CO2-neutral statslig togtrafik går godt i spænd med de tanker og planer, vi i Regionsrådet har for den kollektive trafik. I Region Nordjylland vil vi fortsætte med at udvikle regionaltogstrafikken, og vi vil meget gerne i dialog om tankerne for jernbanen. Nordjyderne skal have både infrastruktur og tog, der sikrer et effektivt og miljøvenligt tilbud på jernbanen, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) i en pressemeddelelse.

Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Mors- Skive-Herning
Ulla Astman glæder sig samtidig over regeringens ønske om at udvide Rute 26/34 fra Hanstholm over Mors til Skive og Herning:

– Vejforbindelsen på rute 26/34 har en vital betydning for udviklingen i området. Derfor er det glædeligt, at opgradering til øget kapacitet på dele af strækningen er med i udspillet. Det er af stor betydning for både erhvervsliv og borgere, siger Ulla Astman.

Desuden indgår en række initiativer i planen, hvor udmøntning i Nordjylland er en mulighed. Det gælder f.eks., at regeringen sammen med trafikselskaberne vil se på muligheden for at igangsætte storskala-projekter til fremme af mobilitet i landets yderområder.

LÆS OGSÅ:

Tværkommunal komité for udvidelse jubler

Foto: Line Bloch Klostergaard

Forfatter

Related posts

Top