Forslag om at indføre tidsbegrænset parkering i Vorupør nedstemt

Sidste år bevilgede kommunalbestyrelsen Thisted 5 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen i Nr. Vorupør.

Nogle af pengene er blevet brugt til at etablere yderligere parkeringspladser langs Hawstokken. Ligeledes er der etableret buslomme på den sydlige side af Hawblink.

Sidste sommer blev der desuden udført tællinger af trafikken og brugen af parkeringspladserne. Den indsamlede data dannede efterfølgende grundlag for et skitseprojekt, der blev præsenteret på et offentligt borgermøde i slutningen af februar.

På den baggrund Thisted Kommune nu gået i gang med undersøge, om der skal iværksættes yderligere tiltag.

Blandt andet foreslår teknisk forvaltning, at der indføres 2 timers tidsbegrænsning på hele den offentlige parkeringsplads ved Vesterhavsgade/Hawblink.

Vorupør Fiskerkompagni jer arealet nord for parkeringspladsen, og her er ønsket at man bibeholder 8-10 parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Årsagen er, at kompagniets kunder har brug for pladserne, når der skal fiskes på Det Gule Rev.

Medlemmerne af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget valgte at imødekomme Vorupør Fiskerkompagnis ønske – og endda mere til, idet man i udvalget indstiller, at der overhovedet ikke indføres tidsbegrænset parkering.

Sagen er nu sendt til videre behandling i først Økonomiudvalget og dernæst i kommunalbestyrelsen.

Foto: Google Maps

Forfatter

Related posts

Top