Hvidbjerg Plantage skal være mekka for flagermus

Flere naturlige søer og vandhuller skal gøre det nemmere for flagermus at finde føde. Naturstyrelsen er netop gået i gang med at genskabe naturlige vandstandsforhold ved Hvidbjerg Plantage i Thy.

– Flere arter af flagermus jager insekter over vandoverfladen på søer og vandløb. Under jagtflugten flyver vandflagermus meget tæt på vandoverfladen, og flere flagermus kan indimellem jage i samme område. Ved at skabe mere våd natur kommer der flere insekter. Det giver flagermusene flere muligheder for at finde føde, siger skovrider Ditte Svendsen, Naturstyrelsen Thy.

I løbet af den næste uges tid genetablerer Naturstyrelsen de naturlige vandstandsforhold nær Bodbjerg Sande og Lillehav. Det giver nye våde naturområder på knap 60 hektar fordelt på de to områder.

Det betyder mere konkret, at knap fem kilometer tidligere opgravede grøfter dækkes med den tidligere opgravede jord fra grøfternes kanter. Hermed føres vandet ikke væk fra området, men samles i nye vådområder. De nye naturlige vådområder bliver et mekka for dyrelivet.

Observationer viser, at der bor mange forskellige arter af flagermus netop omkring Hvidbjerg Plantage. Der er observeret damflagermus, troldflagermus, sydflagermus, brunflagermus, syd/brun/skimmelflagermus, vandflagermus og langøret flagermus. Foruden flagermus gavner den våde natur også områdets krondyr, oddere og vadefugle.

Projektet Sårbar Vestkystnatur eller LIFE REDCOHA, gennemføres med støtte fra EU’s LIFE-program og skal hjælpe den trængte kystnatur langs Jyllands vestkyst. Læs mere om alle elementerne i LIFE-projektet.

Foto: Naturstyrelsen Thy

Forfatter

Related posts

Top