Ny skovrider til Naturstyrelsen Thy

Ole Noe er blevet ansat som ny chef for Naturstyrelsen Thy. Han tiltræder stillingen den 1. september.

Som skovrider for Naturstyrelsens lokale enhed i Thy kommer han til at stå i spidsen for en enhed, der er ansvarlig for et af Danmarks største sammenhængende naturområder, der bl.a. indeholder den EU-beskyttede naturtype atlantisk klithede, skriver Naturstyrelsen Thy på sin hjemmeside.

Ole Noe har stor ledelseserfaring fra tidligere stillinger som henholdsvis leder af vildtsektionen i Danmarks Jægerforbund og som skovrider i Forsvaret, hvor han blandt andet har arbejdet indgående med artsbeskyttelse og naturforvaltning af lysåben natur som heder og klitlandskaber.

Ole Noe er uddannet forstkandidat og kommer aktuelt fra en stilling i Direktionssekretariatet i Naturstyrelsens hovedkontor, hvor han har arbejdet med minister- og direktionsbetjening og dermed fået et indgående og bredt indblik i styrelsens samlede forretningsområde og kerneopgaverne.

Ole Noe afløser konstitueret skovrider Claus Rasmussen, der siden tidligere skovrider Ditte Svendsens pensionering har været chef for enheden.

Foto: Naturstyrelsen Thy

Forfatter

Related posts

Top