Hver fjerde dødsulykke skyldes chancebetonet kørsel

I løbet af årets ti første måneder er der blevet registreret 159 dræbte i trafikken herhjemme. Sidste år på samme tid var tallet 134 døde. Som følge af udviklingen nedsætter regeringen en ny Færdselssikkerhedskommission, som skal forbedre trafiksikkerheden i Danmark. Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

I alt blev 171 personer dræbt i trafikken sidste år, og i mere end halvdelen af dødsulykkerne var trafikanternes adfærd medvirkende til, at ulykken skete. Det gælder blandt andet uopmærksomhed, chancebetonet kørsel, for høj hastighed eller påvirkning af stoffer, medicin og alkohol viser en ny rapport fra Vejdirektoratet om dødsulykkerne i 2018.

– Uopmærksomhed bag rattet er meget egoistisk og farligt – ikke bare for bilisten selv, men også for andre trafikanter på vejene. Derfor giver det også nu både en bøde og et klip i kørekortet, hvis man som bilist bruger for eksempel håndholdt mobiltelefon, mens man kører bil. Kørsel i påvirket tilstand er også fuldstændig uacceptabelt. Derfor vil jeg bede Færdselssikkerhedskommissionen om at se på, hvad vi kan gøre for at nedbringe antallet af personer, som kører spiritus- og narkokørsel,, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering er vurderet at have haft betydning for, at ulykken skete i 100 ulykker svarende til 61% af dødsulykkerne i 2018.

Chancebetonet kørsel
I 26 % af dødsulykkerne i 2018 var chancebetonet kørsel årsagen til, at ulykken skete. Chancebetonet kørsel dækker over, at man bevidst accepterer risici eller tager en chance, når man færdes i trafikken. Det kan også være hasarderet kørsel.

– Når vi føler os trygge i trafikken, er vi mere tilbøjelige til at være uopmærksomme og tage chancer. Vi stiller på radioen, tager en tår kaffe og fjerner øjnene fra vejen i flere sekunder. Vi kører måske også lidt for tæt på bilen foran eller sætter farten for meget op. Det har stor betydning for, om ulykken sker, og hvor alvorlig den bliver, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Næste år er der en målsætning om at højst 120 personer mister livet i trafikken på de danske veje.

Fakta om dødsulykkerne i trafikken i 2018

  • I 2018 blev 171 personer dræbt på de danske veje i 164 trafikulykker.
  • 116 af de 164 dødsulykker skete på veje i landzone.
  • I byzone involverer dødsulykkerne oftere fodgængere eller cyklister, hvorimod trafikanterne i landzone typisk bliver dræbt i personbil.
  • 7 ud af 10 dræbte i 2018 var mænd, og de fleste kørte i personbil.
  • Dødsulykkerne sker oftere i mørke end det er tilfældet for de øvrige personskadeulykker

Foto: Sikker Trafik

Forfatter

Related posts

Top