Løftet pegefinger til Arriva: – Det er meget utilfredsstillende

Aflyste tog, forsinkelser og dertil stor frustration hos passagererne har i år været et stigende problem på Thybanen.

Dog tyder tallene for september og oktober på, at det er lykkedes at vende den negative tendens.

En ny analyse fra Transportministeriet viser, at den utilfredsstillende operatørpunktlighed frem til efteråret hovedsagelig skyldtes materiel- og personaleforhold, som Arriva som operatør må rette op på for at kunne levere en fuldt tilfredsstillende drift.

– Det er meget utilfredsstillende, at vi flere måneder i træk oplever en punktlighed, som ligger under det aftalte. Det har jeg sagt til Arriva, lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht.

– Selvom jeg anerkender, at der har været en række problemer, og at operatørpunktligheden i oktober kom over bodsgrænsen, så forventer jeg også, at de fremover sørger for, at der er et ordentligt beredskab, så de kan overholde kontrakten, også når alt ikke flasker sig. Samtidig forventer jeg, at de bliver langt bedre til at kommunikere med de mange kunder, der bliver ramt af forsinkelserne, fortsætter ministeren.

Arriva overtog den 15. december 2019 DSB’s andel af trafikken på strækningen Struer – Thisted.

Her har operatørpunktligheden tidligere ligget på et højt niveau, men har haft tydelige mangler siden december 2020. Med 62 pct. er den største kilde til aflyste tog mellem januar og september manglende personale (lokomotivførere), mens fejl på materiel udgør 22 pct.

Det er især tre morgenafgange, der er ramt af (personaleforårsagede) aflysninger.

Odense – Svendborg havde i begyndelsen en tilfredsstillende operatørpunktlighed, men fra maj 2021 ses også her tydelige kvalitetsbrister. Med 46 pct. er den største kilde til aflyste tog mellem januar og september fejl på materiel, mens manglende materiel og manglende personale hver udgør 12 og 32 pct. Ca. 7 pct. af aflysningerne har ikke kunnet årsagsbestemmes.

Analysen har også belyst, om den utilfredsstillende punktlighed kan begrunde aktivering af kontraktens misligholdelsesbestemmelser, der i yderste konsekvens vil kunne medføre ophævelse af hele eller dele af kontrakten.

Her er konklusionen, at misligholdelsesbestemmelserne ikke kan aktiveres på det foreliggende grundlag. Transportministeriet vil derfor håndtere situationen med de almindelige bodsbestemmelser samt skærpet dialog og opfølgning på Arrivas punktlighed, idet man dog følger situationen nøje.

Foto: Arriva

Forfatter

Related posts

Top