Hanstholm Havn søsætter ambitiøs vækstplan

Hanstholm Havn påbegynder nu en ny vækstfase.

Den store havneudvidelse til 650 millioner kroner er færdiggjort til aftalt tid og budget, og nu skal en vækstplan til et tocifret millionbeløb sikre, at Hanstholm Havn bliver Danmarks førende havn inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk samt Europas grønneste, CO2-neutrale fiskerihavn.

Hanstholm Havn, der omsætter fisk for 1,1 milliard kroner, har sat kursen mod næste fase, hvor al fokus er rettet mod vækst og forretningsudvikling. Havnens bestyrelse og ejere har derfor netop vedtaget en vækstplan for de kommende år:

– Fokus for Hanstholm Havn de seneste mange år har været havneudvidelsen, der nu er gennemført til aftalt tid og budget. Nu har vi ansat havnedirektør Nils Skeby til at stå i spidsen for næste fase, hvor pilen først og fremmest skal pege på vækst, siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard og fortsætter:

– Nils Skeby har stor erfaring med vækstskabelse fra andre steder i Danmark, og han, den øvrige ledelse og bestyrelsen har de seneste måneder færdigdesignet en vækstplan for de kommende år. Planen er udformet i overensstemmelse med ejerstrategien og er forelagt for ejeren samt godkendt af havnens bestyrelse. Vi er således klar til at gå i gang.

Inddelt i to faser
Vækstplanen er inddelt i to overordnede faser, og den første fase, der netop er sat i gang, forventes at vare til sommeren 2022.

I denne fase skal havnen arbejde med en lang række parallelle spor, der tilsammen vil konsolidere havnen som Danmarks førende fiskerihavn samt videreføre havnens rejse frem mod at blive Europas grønneste fiskerihavn.

Øverst på dagsordenen står en styrkelse af havnens primære forretningsområde fiskeri samt udvikling af flere nye forretningsområder. Samtidig vil Hanstholm Havn etablere yderligere alternative energikilder på havnens område med henblik på at opnå CO2-neutralitet inden for en overskuelig årrække:

Nils Skeby. Pressefoto

– Jeg har brugt en stor del af min tid de seneste måneder på at drøfte ønsker og visioner for havnens udvikling med havnens mange interessenter. Fælles for dem er et stærkt ønske om at vækste forretningsomfanget på havnen til gavn for erhvervsliv, kommune og lokalsamfund. I den proces har jeg allerede nu mærket, at holmboerne har en helt særlig og indbygget pionerånd. Det ser jeg som et stort aktiv, når vi skal booste havnens og områdets vækst endnu mere, pointerer havnedirektør Nils Skeby fra Hanstholm Havn.

I den kommende tid vil en række renoveringsprojekter blive igangsat på havnen. Formålet er at få bragt havnens anlægsaktiver op på det niveau, der i dag forventes af en af de største fiskerihavne i Europa. Det gælder både bygninger, infrastruktur m.v. Sideløbende vil en række salgs- og markedsføringsaktiviteter blive igangsat, og havneadministrationen skal flytte i nye lokaler:

– Alle kræfter har de seneste år været fokuseret på havneudvidelsen. Derfor har flere af havnens anlægsaktiver været nedprioriteret og er som følge heraf hårdt medtaget. Det tager vi nu hånd om og igangsætter en række mindre og mellemstore forbedringsprojekter. Samtidig intensiverer vi i salg og

markedsføring, så vi får fortalt omverdenen i både Danmark og udlandet, hvilke unikke muligheder Hanstholm Havn tilbyder, fortsætter Nils Skeby.

Nye forretningsben og grøn omstilling
Fiskeri har gennem havnens mere end 50-årige historie været det primære forretningsområde. Derfor er havnen og dens virksomheder nøje afhængig af det vigtige erhverv. Men ifølge Nils Skeby er det vigtigt også at have andre forretningsområder i spil:

– Vi skal ganske enkelt have flere ben at stå på for at blive mindre sårbare. Havnens forpligtigelser er vokset markant med havneudvidelsen, og derfor er en af mine vigtigste opgaver at sikre en havn, der både på kort og lang sigt er i økonomisk balance, pointerer han og fortsætter:

– Derfor arbejder vi med en række boblere inden for eksempelvis akvakultur, gods og service, der allerede lever og bidrager til havnens omsætning. Fremadrettet vil vi være mere målrettede i vores tilgang til, hvilke områder vi vil pleje og udbygge, forklarer Nils Skeby.

Også energi er et område, som Hanstholm Havn vil satse mere på i de kommende år. Første skridt er at etablere en forsyning af grøn energi til havnen og dens virksomheder. Planen er, at den grønne energi skal indarbejdes i alle former for industri og erhverv på havnen i ét stort energifælleskab for Hanstholm. Dette vil også indebære billig, grøn energi til havnens mange brugere.

Borgmester i Thisted Kommune Ulla Vestergaard, der er næstformand i Hanstholm Havns bestyrelse, hilser de ambitiøse planer velkommen:

Ulla Vestergaard (S), borgmester i Thisted Kommune. Pressefoto: Bertel Bolt-Jørgensen

– Den grønne omstilling er en af vores absolutte mærkesager i Thisted Kommune. I dag kommer 100 procent af kommunens el fra vedvarende energikilder, og mere end 80 procent af varmen er produceret ved biomasse, geotermi, biogas og affald. Derfor er det naturligt for os at italesætte og realisere en vision om at gøre Hanstholm Havn til Europas grønneste, CO2-neutrale fiskerihavn, siger hun.

Ulla Vestergaard fremhæver supplerende et forbilledligt samarbejde mellem Thy-Mors Energi og Hanstholm Havn om etablering af yderligere alternative energikilder på havnens arealer. Det vil både bidrage til den grønne omstilling og til havnens økonomi. Derudover vil Hanstholm Havn i stigende grad arbejde med industrielle symbioser på tværs af havnens virksomheder for at fremme bæredygtighed og tiltrække nye virksomheder, der har samme ambitioner.

Hanstholm Havn var i oktober 2020 initiativtager til et dialogmøde med erhvervsliv og lokalsamfund om fremtidsplanerne for havnen. I januar 2021 vil endnu et dialogmøde blive afholdt blandt andet med henblik på at få yderligere input fra havnens interessenter og at informere om den aktuelle udvikling.

Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top