Grønt lys til regionsdrevne lægetilbud i Thisted

Region Nordjylland har fået lov til at etablere regionsdrevne lægetilbud uden udbud i Thisted Kommune. En ordning der allerede findes på Mors.

Region Nordjylland søgte i februar om godkendelse til at drive regionsklinikker i op til 6 år i bl.a. Thisted Kommune, og nu er godkendelsen kommet.

Regionsklinikker oprettes hvor en praktiserende læge er stoppet, uden det er lykkedes lægen selv eller regionen at erstatte lægen.

Lægedækningen i Region Nordjylland er hovedsageligt baseret på selvstændige praktiserende læger, som driver praksis med ydernummer efter overenskomsten med PLO (Praktiserende Lægers Organisation). De praktiserende læger køber og afhænder deres praksis på almindelige markedsvilkår. Indimellem opstår der dog situationer, hvor hverken lægen eller regionen kan afhænde ydernummeret på overenskomstmæssige vilkår. I disse situationer er det regionens ansvar at sikre lægetilbud, enten via udbudsklinikker eller regionsklinikker.

Hovedreglen er, at regionen først skal udbyde klinikkerne, før det er muligt at etablere en længevarende regionsklinik, og det er den bestemmelse, regionen nu har fået lov til at fravige i de tre kommuner. Det vil sige, at regionen kan etablere regionsklinikker uden først at gå i udbud til private leverandører.

– Regionens opgave er at sikre, at alle nordjyder har adgang til et alment medicinsk lægetilbud. Med godkendelsen fra ministeriet har vi i de tre kommuner fået endnu et værktøj til at sikre lægedækning til borgerne, når det ikke kan ske via en almen praktiserende læge med overenskomst, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Aktuelt er der et midlertidigt regionsdrevet lægetilbud i Hurup.

Regionen er nu i gang med at undersøge mulighederne for en løsning efter overenskomsten. Såfremt det ikke lykkedes, vil regionen etablere regionsklinikker med det nye værktøj i hånden.

– Uanset hvad det ender med, kommer ingen borgere til at stå uden et lægetilbud, fastslår Ulla Astman.

 

Forfatter

Related posts

Top