Gravemaskiner rykker ind: Imorgen starter stort byggeri ved Thyhallen

Imorgen rykker gravemaskinerne ind og markerer første spadestik til en multifunktionel idrætshal i Thisted.

Det store byggeri ved Thyhallen skal omdanne Thyhallen til et moderne fyrtårn for idræt, sundhed og kultur. Projektet indeholder blandt andet et nyt spring- og motorikcenter, en ny hal til et væld af aktiviteter og en moderniseret centerhal med ny gulv, belysning og flere siddepladser.

Det hele er blevet til gennem flere års planlægning- og udviklingsarbejde. Siden 2016 har brugerne af Thyhallen været inddraget i planerne, så man på bedst mulig vis kan give brugerne de faciliteter, de drømmer om.

Formand for Thisted Kommunes børne- og familieudvalg, Søren K. Zohnesen (V) og formand for social – og sundhedsudvalget (S), Ida Pedersen, siger samstemmende:

– Vi glæder os i særlig grad over, at der er meget stor overensstemmelse mellem det projekt, brugerne har være med til at udvikle, og det vi nu realiserer. Desuden er det glædeligt, at de nye faciliteter er blevet udviklet med multifunktioner for øje, så f.eks. skoler, institutioner, foreninger, kommunale sundhedstilbud og mange andre kan få glæde af dem.

Bred politisk opbakning
Projektet med omdannelse af Thyhallen har også stor politisk opbakning. På et kommunalbestyrelsesmøde den 26. maj i år gav kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune et kæmpe skulderklap til de mange interessenter.

Politikerne valgte nemlig at frigive knap 42 mio. kr. til første etape af projektet, og kommunalbestyrelsen udløste desuden spændingen om, at den indtil da planlagte minihal opgraderes til en hel aktivitetshal – med mulighed for at afvikle mange og meget forskellige aktiviteter. Hallen bygges i forlængelse af den nuværende centerhal (Hal A).

Planerne for Thy Hallen er hen ad vejen også kommet til at omfatte et nyt Center for Sundhed, der realiseres i næste etape, og som vil knytte det kommunale sundhedsarbejde og idrætslivet mere sammen, og styrke forebyggelse og sundhed.

Esben Oddershede (V), der er formand for projektets styregruppe, glæder sig over den brede politiske opbakning:

– Da der er tale om et stort anlægsprojekt, som går på tværs af flere politiske udvalg og forvaltningsområder, glæder jeg mig i særlig grad over opbakningen fra en enig kommunalbestyrelse, som gør at vi nu kan sætte første etape af projektet i gang. Opbakningen lover godt for realiseringen af første etape og det videre arbejde med det samlede projekt.

Midlertidig genhusning
Entreprenørfirmaet Jakobsen og Blindkilde A/S, der skal føre etape 1 ud i livet, arbejder i øjeblikket på at tilknytte håndværkere til projektet. På nuværende tidspunkt er det besluttet, at firmaet selv varetager -jord, -beton, -kloak og belægningsarbejdet. El-arbejdet er lagt i hænderne på Nykøbing El-service, og det bliver Handest VVS, Thisted, som skal udføre VVS- og ventilationsarbejdet.

Alle de nye faciliteter forventes at kunne tages i brug i januar 2022. Ombygningen af nuværende centerhal påbegyndes i januar 2021, og hallen forventes genåbnet i august 2021 for idrætsaktiviteter uden publikum. Der arbejdes i øjeblikket på at skaffe midlertidig genhusning af aktiviteterne i centerhallen under ombygningen.

På grund af situationen med coronavirus er det ikke muligt at holde en større markering af første spadestik på byggeprojektet, men pressen er velkommen.

Forfatter

Related posts

Top