Gratis blomsterfrø skal øge biodiversiteten

Igen i år arbejder Thisted Kommune sammen med Landbo Thy og en række andre foreninger med interesse i naturen om etablering af blomsterstriber og faunastriber. Det skriver Thisted Kommune på sin hjemmeside.

Som en del af samarbejdet kan lokale landmænd bestille frø hos Landbo Thy, hvis de ønsker at være med til at øge biodiversiteten.

Thisted Kommune har investeret 30.000 kroner i frø til blomsterstriber og faunastriber, og kommunen har desuden fået lavet en ny version af folderen med titlen: ”Mere natur på marken” – med gode råd til, hvordan man som landmand eller jordejer skaber mere biodiversitet.

De lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Biavlerforening er med i samarbejdet, hvilket har resulteret i, at der foruden blomsterstriber også er planlagt faunastriber, der langs læhegn og diger kan være med til at forbedre levevilkårene for vildtet.

– Ofte har vi modstridende interesser, men det her projekt viser, at vi kan mødes og samarbejde, når vi finder en fælles snitflade, og det er en rigtig god ting, siger Leif Gravesen, formand for Landbo Thy.

Først til mølle
Landbo Thy yder sekretariatsbistand til projektet, og frøene uddeles efter først til mølle. Der er intet bestemt kvantum, men Leif Gravesen håber, at blomsterfrøene kan blive spredt godt rent geografisk.

– Vi vil gerne have frø ud så mange steder som muligt, understreger han.

9. april er deadline for bestilling af sommerblomsterfrø eller økovildtblanding. Frøene bliver vejet ud i de portioner, der er bestilt, og lodsejerne kontaktes af Landbo Thy for afhentning.

Foto: Landbo Thy

Forfatter

Related posts

Top