– God oplevelse i byggesager vigtigere end tempo

Læserbrev af
Joachim Plaetner Kjeldsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Alternativet i Thisted Kommune

Byggeriet har som en af få brancher buldret derudad gennem Coronakrisen. I kommunalt regi kan det blandt andet mærkes ved en ni procents stigning i antallet af byggesager. Det mærkes også i Thisted Kommune.

Da Danmark lukkede ned i marts sidste år, tyede regeringen resolut til gammelkendt logik; at øge offentlige investeringer i byggeriet for at holde gang i samfundshjulene. Kommunernes anlægsloft blev suspenderet, og forstærket af de hjemmegående danskeres lyst til at putte penge i egne mursten frem for i renter af indeståender, har det samfundsøkonomiske greb vist sig at virke måske lidt for godt denne gang. Branchefolk og økonomer er i den seneste tid begyndt at advare om overophedning og en regulær byggeboble. Priserne på byggematerialer er skudt voldsomt i vejret – hjulpet godt på vej af råvaremangel som følge af verdens Corona-kvaler – og spørgsmålet, der efterhånden melder sig, er ikke, om der kommer en opbremsning i byggeriet, men snarere, hvornår og hvor brat?

Som en konsekvens af den store aktivitet i byggeriet kunne Thisted Dagblad torsdag d. 25/3 fortælle om de øgede behandlingstider for byggesager i Thisted Kommune, der er steget fra 14 dage i 2019 til nu 17 dage. Det skal holdes op mod det nationale mål, som er 40 dage. Det er sket i en tid med flere byggesager kombineret med besparelser på medarbejderressourcer i forvaltningen. Formand for Klima-, miljø og teknikudvalget, Esben Oddershede (V), rejser i artiklen spørgsmålet, ”om vi er tilfredse med længere sagsbehandlingstider, eller om hensynet til vores service, brugertilfredshed og image taler for at ligge bedst muligt placeret målt på hurtig og effektiv sagsbehandling”?

Alternativet og Esben Oddershedes parti, Venstre, er begge med i det budgetforlig, som ligger bag ovennævnte besparelser på medarbejderressourcer til byggesagsbehandling. Det står jeg ved, og 17 dages byggesagsbehandling er efter min mening så godt og vel acceptabelt og indenfor rammen af ”hurtigt sagsbehandlingstid”. Hvad angår hensynet til service, brugertilfredshed og image, så mener jeg, at den samlede oplevelse hos borgeren gennem forløbet med kommunen omkring en byggetilladelse, er langt vigtigere, end om stopuret siger 14, 17 eller 20 dages sagsbehandlingstid, når man er igennem processen. De tal er alligevel ”kunstige” og angiver kun den effektive behandlingstid, mens den oplevede, faktiske tid, der går hjemme hos familien Jensen i Thy, fra de søger byggetilladelse, til den foreligger, er en anden.

For mig at se, er det vigtigste succeskriterie for god byggesagsbehandlingen i Thisted Kommune, at vi har en høj kvalitet i processen og en god oplevelse for både borger og medarbejder. Og jeg mener, at den kvalitet er bedst sikret ved, at vi som politikere ikke lægger et ”åg” af krav om urealistiske sagsbehandlingstider – en tredjedel af den nationale målsætning – på vores byggesagsbehandlere, uanset hvor mange vi til en hver tid måtte have ansat til opgaven. Og med en i bedste fald afdæmpning af byggeriet ventende forude sammen med andre samfunds-senfølger af Corona, mener jeg ikke, at det lige nu er tiden at opprioriterer ressourcer til byggesagsbehandling i Thisted Kommune.

LÆS OGSÅ:

Byggesager: Thisted Kommune er hurtigst – Morsø nærmer sig

 

Forfatter

Related posts

Top