Genåbning: Morsø Kommune vil have vendt alle sten

Skoler og Dagtilbud i Morsø Kommune er stadig i gang med at planlægge genåbningen gradvist fra onsdag den 15. april. Genåbningen gælder bl.a. for børn og personale i daginstitutioner og samt i de yngste klassetring fra 0.-5. klasse.

– Det er en stor opgave, da vi ønsker at skabe den bedst mulige løsning for jer, jeres børn og vores medarbejdere, skriver Morsø Kommune på Facebook.

Selvom genåbningsplanen endnu ikke ligger helt fast understreges det, at der ikke bliver tale om en normal hverdagsdrift på hverken skole- eller dagtilbudsområdet.

Buskørsel:Den offentlige transport af børn og elever er også en vigtig del af genåbningen af institutionerne. Morsø Kommune forventer, at både køreplanen og serviceniveauet bliver på omgangshøjde med det niveau der var  før hensynet til smittespredningen medførte en lukning af skolerne og dagtilbuddene. Foto: Morsø Taxi og Turistforening

– Der vil være ændrede åbningstider, aktiviteter og retningslinjer for børn, elever og forældre, oplyser kommunen.

Forældre til børn i daginstitutioner eller i de yngste klassetrin vil få driekte besked fra den enkelte institution når den endelig planlægning er på plads og besluttet.

–  Vi er meget ambitiøse omkring, at så mange af aktiviteterne som muligt kommer til at forgå ude i naturen. Det giver det bedste udgangspunkt for at undgå smittespredning og giver dejlig frisk luft i lungerne. Vi er helt opmærksomme på, at den ambition vil kræve ekstraordinære faciliteter – vi arbejder også på den front, lyder den foreløbige udmelding fra kommunalt hold.

Sygdom:
Sundhedsstyrelsen retningslinje er, at hverken børn eller voksne møder op i skolen eller dagtilbuddet, hvis man udviser de mindste tegn på sygdom – eks. forkølelse. Det beder vi jer om at efterleve i høj grad.

Særlige risikogrupper:
Hvis der bor nogen i husstanden, som er i den særlige risikogruppe, kan barnet/eleven som
udgangspunkt godt komme i skole eller dagtilbud.

Der kan tages kontakt til lederen af skolen eller dagtilbuddet med henblik på at lave individuelle vurderinger og hensyn for børn og forældre, der tilhører en særlig risikogruppe.

– Vi er sikre på, at vi ved fælles indsats kan løfte ansvaret for en, efter omstændighederne, tryg og sikker genåbning af skolerne og dagtilbuddene i Morsø Kommune, slutter kommunen sit opslag på facebook.

Morsø Kommune forventer at kunne melde en klar plan ud i løbet af dagen i dag.

– Vi vil gerne have vendt alle sten, inden vi melder noget ud, fortæller Michael Dahlgaard, chef for center for skole og dagtilbud i Morsø Kommune, til Thisted Dagblad.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top