Frivillige har samlet flere tons strandaffald i Thy

30 tons. Så meget affald er der blevet indsamlet langs kystlinjen i Thisted Kommune i år indtil videre.

Alene via de 20 pallekasser, som er opstillet nær strandene i Thy, er der blevet indsamlet 10 tons affald.

Vorupør-virksomheden Strandet er en af de virksomheder, som har et rigtig godt samarbejde med. Strandet arrangerer frivillige affaldsindsamlinger og bruger derfor strandkasserne meget. Der kommer nyt affald ind efter hver storm og højvande, og Strandet står for mindst én event om måneden.

Jens Wilhelm Jørgensen og Julie Müller. Pressefoto

– 20-100 mennesker dukker op, når vi arrangerer indsamlinger. Der er folk, der er kørt fra Sønderborg for at være med. Det er en sag, der optager folk. I år alene har vi været med til at fjerne 4,5 tons, fortæller Jens Wilhelm Jørgensen, der driver Strandet sammen med Julie Müller.

Strandkasserne bliver stående
Thisted Kommune renser selv stranden langs Vesterhavets kystlinje én gang om året – fra Bulbjerg til Agger Tange.

Resten af året klares affaldsindsamlingen af frivillige, og det er guld værd. De frivillige er nemlig i stand til at indsamle de helt små genstande – og rester af fiskegarn. Thyværkstedet i Thisted og Aktivitetshuset i Hurup samler affald ind på udvalgte strækninger i sommerhalvåret.

Affald, der lægges i strandkasserne af frivillige, udgør som nævnt en tredjedel af den samlede mængde marint affald, der er indsamlet på kommunens kystlinje.

Kristian Tilsted (V) fra kommunens udvalg for klima, miljø og teknik bifalder indsatsen:

Foto: Thisted Kommune

– Det er flot og fantastisk, at en tredjedel af den samlede mængde er indsamlet af frivillige, siger han.

Strandkasserne, der bliver tømt løbende af kommunens medarbejdere, bliver nu et permanent redskab til at holde naturen ren i Thisted Kommune. Og det glæder Kristian Tilsted, der er Thisted Kommunes repræsentant i KIMO, Kommunernes Internationale Miljøorganisation.

– Jeg synes, det er rigtig vigtigt at fortsætte med ordningen. Generelt er der et stort fokus på at passe på miljøet og klimaet, og i KIMO sætter vi fokus på havmiljøet. Vi vil ikke have affaldet tilbage i havet igen, siger han.

Rene strande er vigtige
Kristian Tilsted fremhæver, at de rene strande sender et positivt signal til gæster i Thisted Kommune, og ejerparret fra Strandet er ikke i tvivl om gevinsten ved den vedvarende indsats for at indsamle havaffald.

– For turister betyder det også, at de føler, der bliver taget hånd om miljøet – og det er værd at besøge området her igen, siger Jens Jørgensen.

Næste mulighed for at være med til at kæmme kystlinjen sammen med Strandet er den 20. december. Interesserede opfordres til at holde øje med Strandets side på Facebook.

Alle kan i øvrigt sende besked til Thisted Kommune, hvis de ser, at en strandkasse er fyldt op. Der sker via appen Borger Tip.

I efteråret har der for borgerne været en ekstra motivation for at samle strandaffald ind, idet der gennem KIMO har været lanceret et kystlotteri, hvor det har været muligt som indsamler at vinde præmier, sponseret af lokale virksomheder. Dette lotteri fortsætter næste år.

Forfatter

Related posts

Top