Folkeskolen som det attraktive førstevalg.

Læserbrev af Karin Villadsen, KV21-kandidat for Socialdemokratiet på Mors.

At drive folkeskole er en kommunal opgave, som skal sikre alle børn de bedste forudsætninger for at trives, udvikle sig og lære så meget som muligt. Det er en stor og kompleks opgave, som er
sammensat af meget mere en “blot” undervisning, selv om det også i sig selv er en mangfoldig opgave. At tage vare på hvert enkelt barn ud fra dets forudsætninger og få det til at vokse og
udvikle sig til et livsdueligt menneske, der kan fungere i et fællesskab med andre børn og voksne er en af de vigtigste og mest betydningsfulde opgaver, vi har i vores fælles samfund.

For at kunne lykkes med denne opgave kræver det, at der er nødvendig tid, omsorg, velkvalificerede lærere og gode rammebetingelser til at kunne forholde sig til såvel det enkelte barn som til samspillet og det fællesskab, som børnene er en del af.

Folkeskolen er skolen, som alle børn har ret til at være en del af, uanset hvem de er, hvor de bor,hvad deres forældre arbejder med, hvilken social og økonomisk status de har eller hvilke boglige
forudsætninger eller mangel på samme, man er i besiddelse af. Folkeskolen har pligt til også at hjælpe de børn, der har skoleudfordringer, næsten uanset hvilken type udfordringer, det drejer sig om. Folkeskolen er åben for alle “typer” af børn, også dem der for andre måske kan være svære at “rumme” eller få til at “passe ind”. Folkeskolen har en forpligtelse til at arbejde for, at alle børn trives og lærer så meget som muligt.

Derfor skal vi arbejde for at prioritere de nødvendige rammer for, at det bedst muligt kan lade sig gøre, fx. i form af: Færre børn i klassen (gerne max 24). Flere timer med to-lærer mulighed – så man kan være på forkant og understøtte såvel faglig læring som barnets trivsel. Mulighed for at lave mindre hold. Fornøden tid til forberedelse af undervisningen – så lærerne har tid og mulighed for også at tænke didaktisk på rammerne for undervisningen, herunder organiseringen af børnenes undervisning, så der kan tages højde for alle børns deltagelsesmuligheder, både de fagligt dygtigste og de fagligt (eller af andre årsager) mest udfordrede børn, så de alle har de bedste muligheder for at lykkes.

Sikring af tid til skole-hjem samarbejde omkring det enkelte barn. Mulighed for tidlig indsats i forhold til de børn, som af forskellige årsager ikke lærer eller trives godt nok i skolen.
Tidligere hjælp fra PPR med kvalificeret sparring og vejledning. Relevant faglig og didaktisk efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne.

I Danmark bruger hvert barn op igennem deres skoletid ca. 12.500 timer i skolen. Det er rigtig mange timer i løbet af en barndom. Vi skal derfor prioritere at sikre, at “arbejdsbetingelserne” for de
børn, som skal trives, udvikle sig og lære så meget som muligt er til stede, så folkeskolen fortsat er det naturlige, attraktive førstevalg.

Forfatter

Related posts

Top