Ordentlige arbejdsvilkår

Læserbrev af Karin Villadsen (A), KV21-kandidat på Mors

Hvordan sikrer og skaber vi gode og ordentlige arbejdsforhold for de kommunalt ansatte (og for alle andre) i Morsø Kommune.

Det gør vi først og fremmest ved at skabe rimelig sammenhæng mellem de opgaver, der skal løses og den tid og ressource, der er til rådighed for at gøre det.

Langt størstedelen af alle medarbejdere ønsker at kunne lykkes med sit job og vide, at man har

gjort en positiv forskel og kunne gå hjem med en oplevelse af, at man har bidraget med det bedste man kan – og at det er godt nok. Hvis det modsatte er tilfældet, så er der risiko for forråelse, psykisk overbelastning og mental nedslidning. Og så koster det ingenting at sige tak – tak for hjælpen og indsatsen – det betyder ofte meget mere, end man tror.

Hvorimod “utak” nemt kan komme til at fylde uforholdsmæssigt meget – og være med til at dræne energien, overskuddet og lysten til jobbet.

Lyt til de ansatte – de har kendskab til hverdagen. Gode medarbejdere kræver god ledelse (der inddrager medarbejderne).

Omsorg og varme hænder frem for unødigt bureaukrati.

Styrk folkeskolen og giv lærerne mulighed for at lykkes – så alle børn får de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling.

God normering i børnehaverne – med tid til nærvær og omsorg – og med uddannet personale, der har viden om børns behov og udvikling.

Gode, ordentlige arbejdsvilkår i ældre-og sundhedssektoren – så medarbejderne har tid til og mulighed for at give de ældre, syge og sårbare en værdig pleje og omsorg – og et godt indhold i livet, også når det er svært og skrøbeligt.

Ved at sørge for gode, ordentlige arbejdsvilkår for de kommunalt ansatte, sikrer vi først og

fremmest de ansattes trivsel og fortsatte arbejdsindsats – til gavn for alle os borgere, som har brug for dem i vores hverdag og fælles velfærd – og samtidig bidrager det til, at Morsø Kommune kan være en attraktiv arbejdsplads, hvor det kan lykkes at fastholde samt rekruttere de medarbejdere, som der er behov for, både nu og i fremtiden.

Forfatter

Related posts

Top