Fiskeristyrelsen bestiller nyt kontrolskib til Skagerrak

Fiskeristyrelsen har netop offentliggjort et EU-udbud for bygningen af et nyt kontrolskib. Det nye skib skal føre kontrol med fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak og vil blive taget i drift i 2022.

Det er det største af Fiskeristyrelsens tre kontrolskibe, Vestkysten, der skal skiftes ud med et nyt.

Det nye skib bliver udrustet til at håndtere fremtidens kontroludfordringer og til at opfylde høje krav til miljø og udledning af skadelige stoffer. I udbuddet er der lagt vægt på manøvre- og sødygtighed, hvilket er en væsentlig faktor under udførelse af kontrol til søs, og skibet skal kunne håndtere nye kontrolformer, bl.a. droner.

Desuden skal skibet opfylde de strengeste krav til udledning af miljøskadelige stoffer (Tier III), ligesom byderne på opgaven vil blive bedømt positivt, hvis de kan foreslå ekstra miljø- og klimarigtige løsninger ift. bl.a. brændstofforbrug, isolering, materialevalg, maling m.v.

Prisen for bygningen af skibet er i udbudsmaterialet anslået til 160 mio. kr. Udgiften finansieres delvist af EU-midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond. Fiskeristyrelsen forventer at kunne skrive kontrakt med vinderen af udbuddet i juni 2020.

Det er planen, at det nye kontrolskib skal tages i drift i 1. halvår af 2022.

Forfatter

Related posts

Top