Et levende demokrati er ønsket for næste valgperiode

Læserbrev af
Jette Jepsen, medlem af kommunalbestyrelsen på Mors for Radikale Venstre

Kommentar til læserbrevet ”Topstyring og absolut flertal i et valgår”, af Henrik Jensen og Klaus Hvidtfeldt Larsen, begge fra Venstre. Henrik og Klaus synes det er underligt, at se at kandidater til kommunalvalget 2021 ønsker at bryde Venstres flertal, med baggrund i at flertallet er usundt for demokratiet.

Det er et erklæret mål for Radikale Venstre at medvirke til at bryde Venstres absolutte flertal. Vi mener ikke, at den nuværende parlamentariske situation er sundt for demokratiet på Mors, fordi Venstres praksis er, at de politiske diskussioner i denne valgperiode er taget på lukkede møder i Venstres grupperum. Beslutninger er dermed truffet mere eller mindre inden de kommer i de politiske fagudvalg. Dette forklares hermed :

Venstre opnåede et meget flot resultat ved valget 2017. Da den nyvalgte kommunalbestyrelse konstituerede sig, blev udvalgsformandsposter fordelt blandt de øvrige tre partier: Demokratisk Balance, Dansk Folkeparti, og Socialdemokratiet. Venstre beholdte formandsposten i Socialudvalget. Der er i alt 7 politikere, heraf 4 Venstremedlemmer i alle fagudvalg – dermed er flertallet sikret.

Op til møder i fagudvalgene har Venstre gruppemøde. Normal praksis i politiske grupper, hvor man sidder flere, for at hele gruppen har drøftet alle sager af politisk karakter. På den måde man har afstemt holdninger med hinanden, til når sagerne diskuteres i fagudvalg, og til de evt senere kommer i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Henrik og Klaus beskriver med alt tydelighed selv denne praksis i læserbrevet : ” I Venstregruppen har vi vidt forskellige baggrunde, og den erfaring og viden vi hver især bidrager med, er vi gode til at drage nytte af, så vi sammen finder de bedste løsninger for borgere og virksomheder i Morsø Kommune.”…. Og “At Venstregruppen oftest fremstår som en enig gruppe, skyldes at vi har mange gode og lange diskussioner, hvor sager og holdninger vendes og drejes – oftest finder vi en fælles løsning, eller et kompromis, hvor vi alle kan se os selv i, og i andre tilfælde står vi delt”.
De tilfælde, hvor venstres gruppe har stået delt, kan hurtig tælles i indeværende periode.
Det vil sige, at de politiske diskussioner foregår på lukkede møder blandt de 11 venstremedlemmer, og dermed er de politiske beslutninger ( oftest ) truffet i Venstres grupperum.
Denne ensrettethed og ”nok i sig selv-holdning” fra Venstre, medfører en kultur af : “os” og “dem” i kommunalbestyrelsen.
Venstre behøver ikke åbent at argumentere for egne synspunkter for at opnå et flertal, da der på forhånd (oftest) er konsensus i gruppen, eller ( oftest) aftalt at bakke fagudvalgsmedlemmer op i den videre behandling. Dermed er et flertal sikret.
En udvalgsformand kan ikke gøre noget uden at have Venstre med – vedkommende står teoretisk set på mål for Venstres beslutninger, sådan som det er beskrevet af Henrik og Klaus.
I Økonomiudvalget folder diskussionerne sig nu mere ud, da flere partier er kommet til i valgperioden, og her repræsenteret. Det er et godt eksempel på at flere anskuelser folder diskussionerne mere ud.

JA – nuværende beskrevet praksis er usundt for demokratiet på Mors. Når man har et Radikalt hjerte, banker det netop for at diskussioner tages bredt i kommunalbestyrelsen. Synspunkter og dialoger betragtes med respekt. Demokratisk engagement skal være til stede og skal understøttes. Politikerne deler sig efter anskuelser for en sag.

I næste valgperiode står vi fortsat overfor store udfordringer i Morsø Kommune. Gode demokratiske processer, hvor alle har brug for at lytte, vurdere, tage stilling og finde løsninger i fællesskab, skaber de mest bæredygtige beslutninger. Derfor glæder det mig at se, at flere partier allerede nu stiller med stærke kandidater, og udmelder et levende demokrati som mål.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top