Erhvervslivet er træt af e-boks-kommunikation: Løsning måske på vej

Virksomhederne i Thy bruger alt for meget tid på at åbne og læse ligegyldigt post fra Thisted Kommune.

Sådan lyder kritikken fra flere erhvervsdrivende på de sociale medier i disse dage. Kritikken går blandt andet på, at meget af posten ender i virksomhedernes e-boks hvor der i emnefeltet blot er angivet teksten: “Brev fra Thisted Kommune”.

Det er vigtigt, at vi værner om brugen af e-boks, og at vi hver gang overvejer om det er relevant og aktuel information vi sender ud. – Kommunaldirektør Ulrik Andersen.

Skal bruges pro-aktivt
Virksomhederne så gerne, at kommunen i stedet bruger emnefeltet med pro-aktivt, så man hurtigt får et overblik over hvorvidt der er tale om en vigtig meddelelse eller om et brev i den mere muntre ende, som fx. en nytårshilsen fra borgmesteren – og som dermed godt kan vente lidt med at blive åbnet.

– Jeg vil gerne beklage, hvis nogle virksomheder er irriterede over at få en nytårshilsen fra borgmester og viceborgmester – i virksomhedens e-boks. Det var i bedste mening, siger sektionsleder i Thisted Kommune, Peter Malling Donslund.

Direktør i Thy Erhvervsforum Kim Bak Kristensen bekræfter, at han er bekendt med kritikken, og at det ikke er en helt uvæsentlig problemstilling, Heldigvis er Thisted Kommune igang med at undersøge mulighederne for bedre kommunikation via e-boks.

Løsning måske på vej
Kommunaldirektør Ulrik Andersen siger:

– E-boks er kommunens primære kommunikationsform med borgere og virksomheder. Derfor er jeg enig i, at det er vigtigt, at vi værner om brugen af e-boks, og at vi hver gang overvejer om det er relevant og aktuel information vi sender ud. Der kan være noget information, som vi er forpligtet til at sende ud, som modtageren opfatter som ligegyldig, og det kan vi ikke ændre så meget på. Det kan f.eks. være hvis en virksomhed er høringspart i en beslutning der skal træffes.

Kommunaldirektør i Thisted Ulrik Andersen. Foto: Jens Kristian Vangsgaard

– Men vi sender også anden generel information ud til vores virksomheder og her skal vi overveje, om det har den nødvendige relevans, så vi ikke forstyrrer virksomhederne med ligegyldigheder. Vi har en løbende dialog med erhvervslivets brancheorganisationer og her vil vi forhøre os om de oplever det som et problem.

Kommunaldirektøren slutter med at fortælle, at man i kommunen er i kontakt med e-boks for at undersøge muligheden for at kunne specificere emnefeltet:

– Det vil naturligvis være en fordel for alle, hvis vi kan få åbnet op for den mulighed.

Foto: Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top