Ekstra hænder til corona-beredskab på Mors

For at sikre at der er nok sundhedsfagligt personale, hvis corona-krisen udvikler sig mere drastisk, har Morsø Kommune oprettet en jobbank, hvor sundhedsfaglige kan stille sig til rådighed.

Der søges efter flere forskellige fagpersoner, for eksempel: tidligere socialpædagoger, sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget.

– I lyset af at coronasmitten fortsat breder sig hastigt, kan vi komme i den situation, at vi har brug for flere sundhedsfaglige kompetencer og hænder. Derfor vil vi gerne opfordre til, at man tilmelder sig vores jobbank, hvis man tidligere har arbejdet i sundhedsvæsenet, fortæller Henrik René Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune.

Man tilmelder sig jobbanken via Morsø Kommunes hjemmeside: www.mors.dk, og lønnen følger de gældende overenskomster.

Der er styr på den nuværende situation
Jobbanken skal ses som en ekstra personale-buffer, hvis coronavirussen for alvor får fat, og kommunen bliver yderligere presset på personalefronten.

– Vores medarbejdere gør en stor indsats, og borgerne kan være helt trygge ved, at vi nok skal løse vores opgaver. Vi kan dog ikke udelukke, at der i kommende periode kan komme et øget pres, og det vil vi også gerne være rustet til at kunne håndtere, fortæller Henrik René Christensen.

Der arbejdes på flere fronter
Morsø Kommune har fuldt fokus på at sikre, at der er personale nok til modstå corona-situationen. I den forbindelse arbejdes der også på en intern jobbank, hvor medarbejdere, som har de rette kompetencer – men til daglig arbejder i andre funktioner – kan hjælpe til.

Derudover er de forskellige plejecentre og bosteder godt i gang med at danne sig et overblik over de vikarer og ressourcer, som de normalt trækker på, når der er behov for flere hænder. Så har man allerede tilmeldt sig direkte hos et plejecenter eller bosted behøver, man ikke tilmelde sig denne liste.

– Vi kontakter alle direkte, hvis vi får behov for den enkeltes kompetencer. Lige nu vil blot sikre os, at vi når så bredt ud som muligt. Så går man derude og har tid, kompetencer og mulighed for at hjælpe til, så håber vi, at man vil tilmelde sig, lyder opfordringen fra Henrik René Christensen.

Faggrupper som efterspørges
Sygeplejerske / Sygeplejerske-elev
Social- og sundhedsassistent / hjælper
Social- og sundhedsassistent / hjælper – elev
Pædagogisk assistent / Socialpædagog
Medicinstuderende
Fysioterapeut
Ergoterapeut

Forfatter

Related posts

Top