Dødsbrand: Minister kritiserer Morsø Kommune for manglende svar

Efter en tragisk brand på plejecenteret Farsøhthus i Allingåbro sidste år hvor tre ældre kvinder mistede livet har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen arbejdet på at skabe klarhed over brandsikkerheden i landets plejeboliger for at forhindre, at en lignende ulykke sker igen.

I oktober 2018 blev der udsendt et spørgeskema til alle landets kommuner, hvor de skulle svare på, hvorvidt deres plejeboliger lever op til brandkravene. Undersøgelsen er nu afsluttet, og der er udarbejdet en rapport om undersøgelsens resultater.

Morsø Kommune har ikke svaret
77 kommuner har indsendt materiale inden for fristen, 10 kommuner har oplyst, at de vil eftersende materiale, mens 11 kommuner, herunder Morsø Kommune, slet ikke har svaret, selvom kommunestyrelsesloven forpligter dem til at besvare spørgsmål fra ministeriet.

– Det er under al kritik, at flere kommuner slet ikke har reageret på ministeriets henvendelser om undersøgelsen. Det har de pligt til, og jeg ser mig derfor nødsaget til nu at inddrage Ankestyrelsen i sagen. Brandsikkerhed er simpelthen for alvorligt til, at kommunerne bare kan ignorere det, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Ole Birk Olesen. Foto: Steen Brogaard

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne lever op til deres forpligtelse som myndighed. Ankestyrelsen kan vælge at udstede påbud over for kommunerne og kan i sidste ende pålægge kommunerne sanktioner.

Forglemmelse skyld i manglende svar
Niels Pedersen, centerchef for Teknisk Drift i Morsø Kommune, fortæller, at man gennemgik alle kommunens plejeboliger- og centre i efteråret. At kommunen så ikke har fået sendt besvarelsen til ministeriet skyldes, at tidspres og en forglemmelse gjorde, at Niels Pedersen ikke fik trykket på send-knappen inden han gik på ferie.

Chef for Teknisk Drift i Morsø Kommune, Niels Pedersen. Foto: Morsø Kommune

– Men de (besvarelserne, red.) er klar, og jeg får dem sendt til ministeriet i dag. Jeg nåede bare ikke at få det gjort inden min ferie, siger Niels Pedersen.

Optimeringer og forbederinger på vej
I forbindelse med efterårets gennemgang af plejeboliger- og centrene fortæller Niels Pedersen:
.

.

Flere mangler over hele landet
Undersøgelsen viser, at en del plejeboliger i de kommuner, der har besvaret ministeriets henvendelser, ikke lever op til brandkravene, og at det særligt er bygningsreglementets krav om sprinkleranlæg, som plejeboligerne ikke lever op til.

– Undersøgelsen viser desværre, at forholdene omkring brandsikkerheden på Farsøhthus slet ikke er et enkeltstående tilfælde. Og det er fuldstændigt uacceptabelt, at brandsikkerheden i en del plejeboliger ikke lever op til brandkravene, og det er vi i færd med af følge op på, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Redaktionen har bedt Niels Pedersen, centerchef for Teknisk Drift, om forklare hvorfor Morsø Kommune ikke er vendt tilbage på ministerens henvendelse.

 

Forfatter

Related posts

Top