De personlige stemmetal for Thisted Kommune

Nedenfor ses den personlige stemmefordeling for alle opstillede kandidater i Thisted Kommune i forbindelse med KV21.

Socialdemokratiet
Ulla Alma Vestergaard Jensen 3.123
Peter Uno Harthin Andersen 329
Preben Bust Dahlgaard 149
Preben Toft Holler 142
Henning Holm 353
Mette Kjærulff 690
Poul Henrik Kusk Kristensen 107
Poul Erik Støvelbæk Mark 114
Jan Fink Mejlgaard2 59
Peter Skriver Nielsen 523
Claus Nybo 192
Ida Pedersen 1.051
Jane Kær Rishøj 360

Venstre
Niels Jørgen Toft Pedersen 1.115
Kristian Tilsted 314
Susanne Olander 468
Preben Dahlgaard 419
Ida Otte Rytter Jensen 127
Kenneth Skaarup Bjerregaard 375
Henrik Gregersen 423
Peter Østergaard Larsen 518
Lars Graves Nørgaard Steffensen 155
Søren Kanne Zohnesen 308
Johannes Kristensen 167
Henning Jensen 148
Paul Bendix Nielsen 26
Else-Marie Foged O Holmenes 266

Radikale Venstre
Annika Frøkjær Kanstrup 412
Steen Asgeir Petersen 14

Det Konservative Folkeparti
Jens Kristian Yde 1.640
Markus Munk Jensen 128
Alex Piet Klein 186
Brian Højer Nordstrøm 46
John Christensen 75
Jørgen Munk Andersen 224
Karsten Molander 59
Lene Brix Kjelgaard Jensen 477
Mads Steensgaard 76
Mona Hundebøll 119
Per Buchbjerg Skovmose 273
Niels-Peter Gisselbæk Sørensen 284
Torben Kirk Overgaard Nielsen 819
Viggo Iversen 169

Nye Borgerlige
Brian Nielsen 264
Daniel Fledelius Madsen 104
Gert Tidemann 62
Søren Rokkjær 101
Bjarne Andersen 13

SF
Morten Bo Bertelsen 418
Thorkild Boye Olesen 50
Erik Hebeltoft Pedersen Holm 44
Ketty Lone Olsen 38
Anders Koch Eisum 11
Anette Cadovius Rasmussen 7
Catherine Lønholdt 39

Liberal Alliance
Mads Ingeman Birkegaard K Vester 285
Gitte Søe-Larsen 70
Lene Elisabeth Paulusma Søgaard 10

Kristendemokraterne
Ulla Boltz 74
Henrik Højgård Engelbrechtsen 38
Evan Straarup 14

Dansk Folkeparti
Ib Poulsen 502
Klaus Nielsen 73
Flemming Worm Nielsen 41
Ane Line Johannessen 52
Nina Røntved Krog 25

Enhedslisten
Jens Otto Madsen 194
Linda Jakab Nørgaard 76
Berit Raldin 112
Melissa Skoust Campara 187
Kirsten Strandgaard 16
Peter Philip Michaelsen6 0
Asger Sylvest Pedersen 7
Malte Jakab Nørgaard 7
Felicia Sjørvad 8
Jens Ulrik Eriksen 8
Troels Metz Maegaard Kristensen 5

Alternativet
Joachim Plaetner Kjeldsen 326
Ane Liebing Grøngaard 203
Gustav Sieg Sørensen 11

Sten i Skoen
Kristian Bro 21

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top