Budget 2021 på plads i Thisted Kommune

En enig kommunalbestyrelse i Thisted godkendte tirsdag aften budgettet for 2021.

De økonomiske rammer for det kommende år er dermed på plads, og det bliver et budget, hvor børn, unge, familier og ældre er i fokus. Samtidigt er det et budget med et solidt økonomisk grundlag for både borgere og erhvervsliv.

Med afsæt i budgetforliget, som Kommunalbestyrelsen tidligere på måneden blev enige om, er der nu blevet sat et punktum for de økonomisker rammer i 2021

Borgmester Ulla Vestergaard er glad for, at man i Kommunalbestyrelsen alle har taget ansvar for budgettet i 2021 og de følgende år:

– Vores forlig under overskriften ”Det gode hverdagsliv i Thisted Kommune” sætter rammen for det, som vi alle sammen er enige om. Derfor er jeg utroligt glad for, at alle i Kommunalbestyrelsen også har taget et medansvar for økonomien i Thisted Kommune og nu samlet har stemt for det nye budget for 2021 og de kommende overslagsår.

Børn og unge såvel som ældre og familier bliver prioriterede
I budgettet er der taget afsæt i de analyser for henholdsvis børne- og ungeområdet samt for social- og ældreområdet, der blev lavet i 2020.

Forligsparterne er enige om, at der på sundheds- og ældreområdet skal laves en plan for de kommunale plejeboliger, der skal imødekomme den ændrede demografiske sammensætning. Planen skal derfor sikre, at der findes de rigtige tilbud til fremtiden. Plejeboligplanen skal laves i 2021 og ligge et langsigtet perspektiv på udviklingen af ældreområdet.

På børne- og familieområdet er forligsparterne enige om, at der skal startes en dialog med de områder, der er særligt udfordret med faldende børnetal og det med henblik på at finde løsninger, der både er til gavn for lokalområderne og samtidig er fagligt og økonomisk bæredygtige. Desuden bliver det dannet et rådgivende udvalg, et såkaldt §17, stk. 4-udvalg, som aktivt skal arbejde med en række anbefalinger til, hvordan kommunens fremtidige, økonomiske- og faglige bæredygtige folkeskole ser ud.

Udover de prioriterede områder indeholder budgettet også en række tiltag, som handler om nye projekter eller en større eller bedre indsats på nogle kendte områder. Kommunalbestyrelsen er derfor enige om, at man i 2021 vil:

  • fremrykke renoveringen af Søbadet i Thisted
  • udvide pasningsordningen for pasning af barn i eget hjem til at gælde for 0-6 år
  • undersøge den fremtidige fysiske placering af Kommunikationscenter Thisted (KTC) og Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)
  • lave en målrettet indsats for at øge digitaliseringen i Thisted Kommune til gavn for effektiviteten og arbejdsmiljøet. Dette på baggrund af det sidste halve års corona-situation, samt implementeringen af Office 365.

LÆS OGSÅ:

Bredt budgetforlig på plads i Thisted Kommune

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top