Brand i Nationalpark Thy: Naturen får lov at gå sin gang

Sent tirsdag aften lykkedes det brandfolk med hjælp fra skovarbejdere og lokale entreprenører at få kontrol over skovbranden i Stenbjerg Plantage. Arbejdet med at efterslukke branden vil dog vare et par dage endnu.

– Der er brændt ca. 20 ha skov, hovedsagelig 120-årige bjergfyrbevoksninger på sandet jord i den vestlige del af Stenbjerg Plantage i området mellem Istrupvej og Redningsvejen, fortæller klitplantør Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy og fortsætter:

Da brandslukningen var på sit højeste deltog op mod 80 mand fra de lokale beredskaber samt beredskabsstyrelsen. Foto: Naturstyrelsen Thy

– Når vi er færdige med slukningsarbejdet vælger, vi at holde hænderne i lommen og gøre ingenting. Så kan naturen få lov til at gå sin egen vej. Herude i det vestlige Stenbjerg vil naturen hurtigt springe i hede, og på længere sigt vil der komme naturlig etableret trævækst. Hvorvidt arealet skal holdes lysåbent, kan der tages stilling til senere.

Skovbrande er helt naturlige, og flere arter er tilpasset til netop brændte skovarealer. Ild bruges også aktivt i vores naturpleje, men kun under kontrollerede forhold. Ukontrolleret brand som denne kan medføre betydelige skader på både personer og materiel.

Formand for Nationalpark Thy’s bestyrelse, Torben Juul-Olsen, er da også sikker på, at Stenbjerg Klitplantage nok skal blive til frodig nationalpark igen:
.

.

Foto: Naturstyrelsen Thy

Forfatter

Related posts

Top