Borgmestre sender bekymringsbrev til minister: Frygter for tab af tusindvis af arbejdspladser

– Kære Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen.

Sådan indleder borgmestrene i nogle af landets største fiskeriafhængige kommuner et bekymringsbrev til ministeren på området.

I brevet, der bla. er underskrevet af borgmester i Thisted Kommune Ulla Vestergaard og borgmester i Lemvig Kommune Erik Flyvholm, beskrives en frygt for, at tusindvis af arbejdspladser og hundredvis af virksomheder og dermed mange lokalsamfund bliver ramt, hvis en hård Brexit rammer Danmark.

– Danske vestkystbyer og samfund lever af dets havne – herunder specifikt fiskeri. En udelukkelse af EU’s fiskere fra britiske fiskefarvande vil have fatale konsekvenser for byerne og lokalsamfundene omkring de danske fiskerihavne på den jyske vestkyst, står der bl.a i brevet.

– Vi ser med stor bekymring på, at vi kan være på vej mod en hård Brexit. Fiskerihavnene i Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals og Skagen lander tilsammen for mere end 3,3 milliarder kroner fisk – over 90 procent af den danske fangst. Den danske fiskeriklynge eksporterer samlet for 23 milliarder kroner om året. Det vil med en hård Brexit blive ramt hårdt, står der videre i brevet.

I brevet til Mogens Jensen understreger borgmestrene, at fiskerierhvervet ikke er isoleret til fiskere, fiskeauktioner og bearbejdning. Serviceerhverv, underleverandører og lokal detailhandel er ligeledes dybt afhængige af fiskeriet.

– Dertil kommer bosætning, foreningsliv, med videre, der vil blive ramt hårdt med færre job i kystsamfundene.

– Hermed en kraftig opfordring og appel til at prioritere fiskeriet i forhandlingerne og hvis der skal laves overgangsordninger skal de fiskeriafhængige samfund tænkes ind. Det er ikke kun havne og fiskeriet, men hele samfund der kommer til at lide, hvis de danske fiskere udelukkes fra britisk farvand, slutter borgmestrene deres brev.

Brevet er sendt af borgmester i Lemvig Kommune Erik Flyvholm på vegne af ham selv og borgmestrene i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune og Thisted Kommune –  Hans Østergaard, Arne Bolt, Birgit Stenbak Hansen og Ulla Vestergaard.

Foto: Steen Brogaard

Forfatter

Related posts

Top