Borgere på overførselsindkomst: Lokale kommuner oplever stort fald

I 93 ud af landets 98 kommuner har der fra oktober 2015 til oktober 2018 været et fald i antal overførselsmodtagere på mere end fem procent, og mere end hver 3. kommune har haft et fald på mere end 10%, herunder Morsø, Thisted og Struer Kommune.

På Mors er antallet af borgere på overførselsindkomst i perioden december 2016 til december 2018 faldet med godt 18% – det samme er tilfældet i Struer Kommune. Thisted Kommune kan notere sig et fald på 19%, mens man i Lemvig Kommune kan glæde sig over et fald på hele 37% svarende til små 200 borgere.

– Der er grund til at glæde sig over, at færre danskere over hele landet bliver forsørget af det offentlige. Det er en meget stor socialpolitisk landvinding, vi er vidne til i de her år, hvor beskæftigelsen er rekordhøj, og ledigheden er lav, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Forfatter

Related posts

Top