Bekæmpelse af rynket rose ved Klitmøller

Den invasive planteart Rynket rose spreder sig langs mange af de danske kyster, hvor den fortrænger den naturlige flora.

Den er den hyppigst forekommende invasive planteart i Danmark, den er meget hårdfør og har vist sig vanskelig at udrydde.

Ikke desto mindre tager Naturstyrelsen Thy kampen op de kommende uger, hvor man vil forsøge at bremse artens fremfærd nord og syd for Klitmøller.

– Metoden der anvendes denne gang er nedgravning, hvor man graver forekomster af rynket rose ned i ca. 80-100 cm dybde og dækker plantematerialet til med sand, skriver Naturstyrelsen Thy på sin hjemmeside.

Rynket rose er en invasiv art, der spreder sig hurtigt ved rodskud og spredning af frø. Arten overskygger naturligt hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge.

Bekæmpelsen af rynket rose medfører, at der efterlades åbne sandflader. Den nye dynamiske kystnatur vil tilgodese bl.a. markfirben og flere arter af insekter med større leve- og jagtområder. På længere sigt vil sandfladerne gro til igen, og den nuværende behandling vil ikke være til at spore, bortset fra den reducerede forekomst af rynket rose i landskabet.

Arkivfoto: Naturstyrelsen Thy

Forfatter

Related posts

Top