Bassiner skal forhindre oversvømmelser i Thisted

Når et skybrud rammer Thisted midtby har regnvandssystemet svært ved at håndtere de store mængder vand. Det har betydet, at der flere gange har været oversvømmelser på Nørretorv.

Det skal der gøres noget ved nu, og derfor spærres dele af midtbyen af den kommende tid, når anlægsarbejde for flere ledningsejere går i gang. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

I samarbejde med Thisted Vand har kommunen udarbejdet en plan, som blandt betyder at der skal etableres såkaldte forsinkelses-bassiner på dele af P-pladsen ved Fakta på Kastet. Planen er at regnvandet skal ophobes i bassinerne, for i stedet at blive lukket ud, efterhånden som der er kapacitet i de underjordiske ledninger.

Trafikomlægning i syv måneder
Samtidig renoverer Thisted Kommune krydset Kastet/Alléstræde, så der bliver nye kantsten og fortov hele vejen langs den sydlige side af Kastet, hvilket også vil medvirke til at forhindre regnvandet i at løbe til Nørretorv.

Anlægsarbejdet betyder trafikomlægning i en periode fra primo september til medio marts 2021.

Under arbejdet vil Korsgade og Kastet blive spærret for gennemkørsel, og trafikken fra Kino-krydset til Kastet og Højtoftevej ved sygehuset dirigeres ad Østerbakken og Thylandsvej.

Projektleder Dennis Dahl Hvass Pedersen fortæller, at der har været en god dialog med Aalborg Universitetshospital i Thisted om vilkårene.

Ligeledes er der indgået en aftale om at etablere en midlertidig indkørsel til dagligvarebutikken Fakta fra Højtoftevej.

Slår flere fluer med et smæk
Thy-Mors Energi og Thisted Fjernvarme har valgt at benytte lejligheden til at renovere deres ledningsnet i området. Samarbejdet glæder Dennis Hvass Pedersen.

– Når vi går sammen om at få lavet al ledningsarbejde på én gang, giver det mindst mulig gene for trafikanterne og beboerne i området. Det giver også en bedre ressourceudnyttelse.

Etablering af regnvandsbassinerne er også en fremtidssikring i forhold til klimaforandringerne.

Forfatter

Related posts

Top